Main Menu
User Menu

Hýzrle z Chodů, Jindřich Michal

     
Příjmení:
Surname:
Hýzrle z Chodů
Jméno:
Given Name:
Jindřich Michal
Jméno v originále:
Original Name:
Jindřich Michal Hýzrle z Chodů
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
plukovník
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
Svobodný pán
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
10.01.1575
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
18.04.1665
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
Komoří arciknížete Leopolda (1610)
Nejvyšší zbrojmistr zemí koruny české (1610)
Císařský velitel v Českých Budějovicích (1631)
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
-
Související články:
Related Articles:

Dvořan a válečník Jindřich Michal Hýzrle z Chodů (díl 01)

👤Karel Oktábec 🕔22.03.2012

Český rytíř, později český pán Jindřich Michal Hýzrle z Chodů (1575–1665) žil přibližně ve stejné době jako proslulý kapitán francouzských královských mušketýrů Charles de Batz-Castelmore, hrabě d'Artagnan (asi 1611–1673). Oba urození válečníci si byli v něčem podobní – oba byli profesionálními vojáky, oba zahájili svoji kariéru díky protekci a oba dovedli plně vychutnat všechny životní radosti, které je potkávaly. Zde však veškerá podobnost končí. Zatímco hrabě d'Artagnan vynikal kromě vojenských schopností údajně také schopnostmi politickými, zejména prozíravostí a bystrým úsudkem, o panu Hýzrlovi to ani při nejlepší vůli říci nelze. Naproti tomu je pan Hýzrle autorem vlastních pamětí, zatímco tzv. Paměti hraběte d’Artagnana, na jejichž základě napsal Alexandre Dumas svůj nesmrtelný román Tři mušketýři, jsou pozdějším literárním podvrhem. Což je další rozdíl mezi těmito dvěma barokními kavalíry, tentokrát rozhodně ve prospěch našeho pana Hýzrla...

Zobrazit celý článek

Zdroje:
Sources:
Věra Petráčková, Jan Vogeltanz: Příběhy Jindřicha Hýzrla z Chodů (Praha 1979)
URL : https://www.valka.cz/Hyzrle-z-Chodu-Jindrich-Michal-t118293#417713Verze : 0
MOD
Erb rodu Hýzrlů z Chodů:
URL : https://www.valka.cz/Hyzrle-z-Chodu-Jindrich-Michal-t118293#428299Verze : 0
MOD