Main Menu
User Menu

32 Winchester Self-Loading

32 Winchester Self-Loading

32 Win. SL, 32 WSL, 32 SLR, 32 SL

32 Winchester Self-Loading

     
Název:
Name:
32 Winchester Self-Loading
Originální název:
Original Name:
32 Winchester Self-Loading
Další názvy:
Other Names:
32 Win. SL
32 WSL
32 SLR
32 SL
Kategorie:
Category:
náboj puškový
Vytvořen:
Designed:
DD.MM.RRRR Winchester Repeating Arms Co.
Zbraně:
Weapons:


-
Technické údaje:
Technical Data:
 
Tvar:
Shape:
válcová nábojnice
Typ okraje:
Type of Rim:
nábojnice s drážkou a okrajem
Typ zápalu:
Type of Ignition:
středový zápal
Průměr střely:
Projectile Diameter:
8,18 mm
Max. délka nábojnice:
Max. Case Lenght:
32,77 mm
Max. celková délka:
Max. Overall Length:
47,75 mm
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
1) bobp.cip-bobp.org
2) Hýkel, Jindřich - Malimánek, Václav: Náboje do ručních palných zbraní (ISBN 80-206-0641-6)
3) https://naboje.org/node/7354
4) en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/32-Winchester-Self-Loading-t118199#632512Verze : 0
MOD
32 Winchester Self-Loading


Náboj pro Winchestrovu samonabíjecí kulovnici uvedený na trh v roce 1906. Náboj má drážku a polookraj, nijak zvlášť se neosvědčil a jeho výroba skončila ve 20. letech minulého století. Střela 10,7 g má úsťovou rychlost 435 m/sec. Náboj vyrobila firma Remington Arms-Union Metalic Cartridge Company, Bridgeport, Connecticut, USA. Vpravo je náboj 7,62x39. Foto autor.


Pramen: J.Hýkel, V. Malimánek „Náboje do ručních palných zbraní“ NV Praha 1998, A. Andersen, V. Andresen, T. Stromstad „Cartridge Cases“ vlastním nákladem, Norsko 1995.
URL : https://www.valka.cz/32-Winchester-Self-Loading-t118199#407035Verze : 0