Main Menu
User Menu

260. protiletadlová brigáda [1961-1969]

260th Anti-Aircraft Brigade

     
Název:
Name:
260. protiletadlová brigáda
Originální název:
Original Name:
260. protiletadlová brigáda
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.09.1961
Předchůdce:
Predecessor:
260. protiletadlová dělostřelecká brigáda
Datum zániku:
Disbanded:
01.09.1969
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.09.1961-01.09.1965 Velitelství dělostřelectva
01.09.1965-01.09.1969 Střední vojenský okruh
Dislokace:
Deployed:
01.09.1961-01.09.1969 Brno, ? /
Velitel:
Commander:
01.09.1961-01.09.1969 Simčina, Ilja (Major)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.09.1961-01.09.1969 255. protiletadlový pluk
01.09.1961-01.09.1969 257. protiletadlový pluk

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha - Olomouc, fond ČSLA-00840 (260. protiletadlová brigáda)
URL : https://www.valka.cz/260-protiletadlova-brigada-1961-1969-t118118#406833Verze : 0
MOD