Main Menu
User Menu

203. protitanková brigáda [1961-1963]

203rd Anti-Tank Brigade

     
Název:
Name:
203. protitanková brigáda
Originální název:
Original Name:
203. protitanková brigáda
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.09.1961
Předchůdce:
Predecessor:
203. protitanková dělostřelecká brigáda
Datum zániku:
Disbanded:
01.09.1963
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.09.1961-01.09.1963 Velitelství dělostřelectva
Dislokace:
Deployed:
01.09.1961-01.09.1963 Rokycany, Dělostřelecké kasárny /

Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.09.1961-01.09.1963 216. protitankový pluk
01.09.1961-01.09.1963 217. samohybný protitankový pluk

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
01.09.1961-01.09.1963 VÚ 7363 Rokycany
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha - Olomouc, fond ČSLA (203. protitanková brigáda)
URL : https://www.valka.cz/203-protitankova-brigada-1961-1963-t118110#406818Verze : 0
MOD