Main Menu
User Menu

Pěší pluk Schaumburgův

Schaumburg Infantry Regiment / Regiment zu Fuss Schaumburg

     
Název:
Name:
Pěší pluk Schaumburgův
Originální název:
Original Name:
Regiment zu Fuss Schaumburg
Datum vzniku:
Raised/Formed:
DD.MM.1619
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.1629
Nástupce:
Successor:
Pěší pluk Schaumburgův starší
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.1619-DD.MM.RRRR Čechy / Bohemia
DD.MM.1620-DD.MM.1621 Uhry, Dolní Rakousy / Hungary, Lower Austria
DD.MM.1623-DD.MM.1624 Alsasko / Alsace
DD.MM.1625-DD.MM.1629 Miláno / Milan

Velitel:
Commander:
DD.MM.1619-DD.MM.1621 Schaumburg, Hannibal von (Oberst)
DD.MM.1621-DD.MM.1628 Fellner, August (Oberstleutenant)
DD.MM.1628-DD.MM.1629 Hübner, Christian (Oberstleutenant)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Wrede, Alphonse von - Semek, Anton: Geschichte der k. u. k. Wehrmacht I
URL : https://www.valka.cz/Pesi-pluk-Schaumburguv-t117998#406582Verze : 0
MOD
Majitel pluku / Regimental Proprietor:
1619-1629 - plukovník Hannibal von Schaumburg (Schauenburg)
Historie pluku:
Pluk byl naverbován v roce 1619 na základě patentu z 16. srpna v Dolním Rakousku a sestával z pěti praporců. V roce 1620 k němu byla v Jindřichově Hradci připojena zajatá nepřátelská rota. Na konci roku 1621 byl pluk rozšířen na deset praporců a v roce 1623 byl posílen o jeden praporec rozpuštěného pluku Paradissova. Od roku 1625 působil pluk ve španělských službách v Milánsku.


V roce 1629 si majitel pluku hrabě von Schaumburg pořídil druhý pěší pluk. Tento stávající pluk byl nadále označován jako pěší pluk Schaumburgův starší.

Zdroj:
Wrede, Alphonse von - Semek, Anton: Geschichte der k. u. k. Wehrmacht I
URL : https://www.valka.cz/Pesi-pluk-Schaumburguv-t117998#407153Verze : 0
MOD