Main Menu
User Menu

Krajná Porúbka

vojnový cintorín z prvej svetovej vojny

     
Název:
Name:
Vojnový cintorín Krajná Porúbka
Originální název:
Original Name:
Vojnový cintorín Krajná Porúbka
Obec:
Municipality:
Krajná Porúbka
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
49°24'53.35"N 21°38'45.69"E
Počet hrobů:
Number of Graves:
23
Počet pohřbených:
Number of Burials:
39
Počet identifikovaných pohřbených:
Number of Identified Burials:
0
Státní příslušnosti pohřběných:
Citizenship of Burials:
Rakúsko-Uhorsko, Rusko
Přístupnost:
Accessibility:
volně přístupno
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
1. DROBŇÁK, Martin - KORBA, Matúš - TURIK, Radoslav: Mementá prvej svetovej vojny III. Humenné : Redos, 2011, 150 s. ISBN 978-80-790617-0-8
2. www.kvhbeskydy.sk
3. VHA, f. VHC, šk. 12, 58, okres Svidník
4. VHA, f. ZVV, Vojenské hroby a cintoríny.
URL : https://www.valka.cz/Krajna-Porubka-t117986#406510Verze : 0
MOD
Vojnový cintorín Krajná Porúbka


Prístupová poloha
V obci Krajná Porúbka sa nachádza zaujímavý vojnový cintorín. Je súčasťou obecného cintorína. Vojnové hroby sa nachádzajú v hornej časti cintorína a sú viditeľne oddelené od ostatnej časti cintorína živým plotom.

Charakteristika

Cintorín má tvar obdĺžnika s rozmermi 9 x 11 metrov. Hroby sú usporiadané v troch radoch. Spolu je na cintoríne dvadsať tri hrobov. Hrob č. 23 je hromadný a sú v ňom pochovaní šiesti vojaci. Ďalších osem hrobov patrí do kategórie spoločných. Jednotlivých hrobov sa na tomto cintoríne nachádza štrnásť. Na cintoríne sú spolu pochovaní tridsiati deviati vojaci.
Obete bojov pochované na tomto cintoríne padli v roku 1914. Jedine v dvoch prípadoch poznáme presný dátum úmrtia. Štátna príslušnosť je známa u všetkých obetí. Na cintoríne sú pochovaní desiati ruskí vojaci a dvadsiati deviati rakúsko-uhorskí vojaci. Nepoznáme identitu žiadnej obete. V hrobe č. 5 je pochovaný neznámy rakúsko-uhorský poručík.
Tento vojnový cintorín nie je pôvodný. Celý cintorín vznikol v medzivojnovom období. V roku 1922 začali žandári zo stanice Kapišová proces sústredenia vojnových hrobov z katastra obce Krajná Porúbka. Exhumačné práce prebiehali v dňoch 11.-12. apríla 1922. Na obecnom cintoríne bolo zriadených 23 nových hrobov s presne takým počtom padlých, aký sa nachádzal v starých hroboch. Výsledok svedčí o precíznej práci exhumačnej komisie.Súčasný stav
Vojnový cintorín v Krajnej Porúbke sa zachoval do dnešných čias v dobre udržiavanom stave. Hrobové polia sú zarovnané a zatrávnené. Po obvode vojnového cintorína sú vysadené ihličnany. Na ploche je umiestnený drevený kríž. Cintorín by potreboval iba niekoľko jednoduchých úprav, aby získal podobu dôstojného pietneho miesta a zároveň vynikla aj jeho historická hodnota. Rekonštrukcia tohto cintorína by si vyžadovala označenie každého hrobu krížom, aby sa ukázal historický tvar cintorína. Centrálny kríž by mal niesť informáciu, že na tomto mieste sú pochované obete bojov z rokov 1914-1915. V prípade získania finančných prostriedkov, bolo by žiadúce vybudovať aj centrálny monument. Súčasťou rekonštrukcie musí byť aj umiestnenie informačnej tabule o histórii vojnového cintorína. Tento cintorín patrí medzi vhodné lokality, ktoré by po úplnej rekonštrukcii patrili k historickým dominantám okresu Svidník.


Zdroj:
. DROBŇÁK, Martin - KORBA, Matúš - TURIK, Radoslav: Mementá prvej svetovej vojny III. Humenné : Redos, 2011, 150 s. ISBN 978-80-790617-0-8
2. www.kvhbeskydy.sk
3. VHA, f. VHC, šk. 12, 58, okres Svidník
4. VHA, f. ZVV, Vojenské hroby a cintoríny.
Krajná Porúbka - Vojnový cintorín Krajná Porúbka
[foto: Martin Drobňák]

Vojnový cintorín Krajná Porúbka
[foto: Martin Drobňák]

Krajná Porúbka - Vojnový cintorín Krajná Porúbka
[foto: Martin Drobňák]

Vojnový cintorín Krajná Porúbka
[foto: Martin Drobňák]

Krajná Porúbka - Vojnový cintorín Krajná Porúbka
[foto: Martin Drobňák]

Vojnový cintorín Krajná Porúbka
[foto: Martin Drobňák]

URL : https://www.valka.cz/Krajna-Porubka-t117986#411704Verze : 0
MOD