Main Menu
User Menu

Korejovce

vojnový cintorín z prvej svetovej vojny

     
Název:
Name:
Vojnový cintorín Korejovce
Originální název:
Original Name:
Vojnový cintorín Korejovce
Obec:
Municipality:
Korejovce
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
49°22'40.03"N 21°38'42.00"E
Počet hrobů:
Number of Graves:
5
Počet pohřbených:
Number of Burials:
5
Počet identifikovaných pohřbených:
Number of Identified Burials:
0
Státní příslušnosti pohřběných:
Citizenship of Burials:
Rakúsko-Uhorsko
Přístupnost:
Accessibility:
volně přístupno
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
1. DROBŇÁK, Martin - KORBA, Matúš - TURIK, Radoslav: Mementá prvej svetovej vojny III. Humenné : Redos, 2011, 150 s. ISBN 978-80-790617-0-8
2. www.kvhbeskydy.sk
3. VHA, f. VHC, šk. 12, 58, okres Svidník
4. VHA, f. ZVV, Vojenské hroby a cintoríny.
URL : https://www.valka.cz/Korejovce-t117982#406504Verze : 0
MOD
Vojnový cintorín KorejovcePrístupová poloha

Vojnový cintorín Korejovce je súčasťou obecného cintorína. Nachádza sa neďaleko dreveného gréckokatolíckeho chrámu Ochrany Bohorodičky. Smerom od kostola vedie kamenný chodníček priamo k cintorínu.

Charakteristika

Vojnový cintorín Korejovce patrí medzi najmenšie cintoríny. Ako jeden z mala rozlohou malých vojnových cintorínov sa dodnes zachoval a bol zrekonštruovaný. Samotný cintorín je tvorený iba piatimi jednotlivými hrobmi. Všetkých päť hrobov je umiestnených v jednom rade. Cintorín má tvar obdĺžníka s rozmermi 2 x 4 metre. Je tu pochovaných päť obetí, o ktorých nemáme takmer žiadne informácie. Poznáme len štátnu príslušnosť obetí. Všetky obete z tohto cintorína boli vojakmi rakúsko-uhorskej armády.

Súčasný stav

V súčasnosti nadobudol cintorín charakter dôstojného pietneho miesta. Cintorín bol zrekonštruovaný v roku 2004. Rekonštrukciu cintorína uskutočnila samospráva s prispením rakúskej organizácie Čierneho kríža. Hroby na zrekonštruovanom cintoríne sú zarovnané a zatrávnené. Všetky hroby sú spojené do jedného hrobového poľa ohraničeného kamennými kvádrami. Na ploche hrobového poľa je v rade zapichnutých päť kovových hviezdic, ktoré symbolizujú päť jednotlivých hrobov. Tieto kovové hviezdice sú presnou kópiou pôvodných hviezdic, ktoré na vojnové cintoríny umiestňovali žandári v medzivojnovom období. Popri hrobovom poli je umiestnený malý pomníček. Je vyhotovený z veľkého balvanu, na ktorom sú pripevnené dve mramorové tabule. Na väčšej z nich je nápis „ Piati neznámi rakúsko-uhorskí vojaci“, a to v slovenskom, nemeckom a maďarskom jazyku. Na menšej tabuli je zobrazený kríž s latinským nápisom „Pax“ a rusínsky nápis „Vičnaja pamjať“. Tento cintorín rozhodne môže slúžiť ako vzor pre úpravu malých cintorínov z prvej svetovej vojny.


Zdroj:
1. DROBŇÁK, Martin - KORBA, Matúš - TURIK, Radoslav: Mementá prvej svetovej vojny III. Humenné : Redos, 2011, 150 s. ISBN 978-80-790617-0-8
2. www.kvhbeskydy.sk
3. VHA, f. VHC, šk. 12, 58, okres Svidník
4. VHA, f. ZVV, Vojenské hroby a cintoríny.
Korejovce - Vojnový cintorín Korejovce 
[foto: Martin Drobňák]

Vojnový cintorín Korejovce
[foto: Martin Drobňák]

Korejovce - Vojnový cintorín Korejovce 
[foto: Martin Drobňák]

Vojnový cintorín Korejovce
[foto: Martin Drobňák]

Korejovce - Vojnový cintorín Korejovce 
[foto: Martin Drobňák]

Vojnový cintorín Korejovce
[foto: Martin Drobňák]

URL : https://www.valka.cz/Korejovce-t117982#411537Verze : 0
MOD