Main Menu
User Menu

Giraltovce

vojnový cintorín z prvej svetovej vojny

     
Název:
Name:
Vojnový cintorín Giraltovce
Originální název:
Original Name:
Vojnový cintorín Giraltovce
Obec:
Municipality:
Giraltovce
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
49°06'51.23"N 21°31'18.02"E
Počet hrobů:
Number of Graves:
asi 50
Počet pohřbených:
Number of Burials:
64
Počet identifikovaných pohřbených:
Number of Identified Burials:
59
Státní příslušnosti pohřběných:
Citizenship of Burials:
Rakúsko-Uhorsko, Rusko
Přístupnost:
Accessibility:
zaniklý
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
1. DROBŇÁK, Martin - KORBA, Matúš - TURIK, Radoslav: Mementá prvej svetovej vojny III. Humenné : Redos, 2011, 150 s. ISBN 978-80-790617-0-8
2. www.kvhbeskydy.sk
3. VHA, f. VHC, šk. 12, 58, okres Svidník
4. VHA, f. ZVV, Vojenské hroby a cintoríny.
URL : https://www.valka.cz/Giraltovce-t117950#406440Verze : 0
MOD