Main Menu
User Menu

VII. tankový sbor [1944-1945]

VII Tank Corps / VII. Panzerkorps

     
Název:
Name:
VII. tankový sbor
Originální název:
Original Name:
VII. Panzerkorps
Datum vzniku:
Raised/Formed:
18.12.1944
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
08.05.1945
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.01.1945-DD.02.1945 ?
DD.02.1945-DD.03.1945 2. armáda
DD.03.1945-08.05.1945 Hlavní velitelství pozemního vojska
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?

Velitel:
Commander:
18.12.1944-08.05.1945 Kessel, Mortimer von (General der Panzertruppe)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
08.12.1944-08.05.1945 Zitzewitz, Coelestin von (Oberstleutnant)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
31.12.1944-08.05.1945 Dělostřelecké velitelství 407
DD.01.1945-DD.02.1945 389. pěší divize
DD.03.1945-DD.04.1945 4. policejní divize tankových granátníků SS

Ručně vyplněné položky:
18.12.1944-08.05.1945 Artillerie-Kommandeur 407
18.12.1944-08.05.1945 Korps-Nachrichten-Abteilung 47
18.12.1944-08.05.1945 Korps-Nachschubtruppen 407
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
Generalkommando VII. Panzerkorps
Zdroje:
Sources:
https://www.lexikon-der-wehrmacht.de/ ; https://www.feldgrau.com/ ; https://www.diedeutschewehrmacht.de/ ; https://www.axishistory.com/ ; https://www.wikipedia.org/
URL : https://www.valka.cz/VII-tankovy-sbor-1944-1945-t117903#406351Verze : 1
MOD