Main Menu
User Menu

Bitva u Vézeronce

     
Název:
Name:
Bitva u Vézeronce
Datum:
Date:
25.06.524-25.06.524
Válčiště / Fáze:
Theatre of Operations / Phase:
První válka Chlodvíkových synů s Burgundy
Místo:
Location:
Vézeronce-Curtin
GPS:
GPS:
0°00'00.00"S 0°00'00.00"W
Účastníci:
Belligerents:
 
Strana A:
Side A:
Franská říše
Strana B:
Side B:
Burgundské království
Ostrogótské království
Velitelé:
Commanders:
 
Strana A:
Side A:
Chlodomer
Childebert I.
Chlothar I.
Strana B:
Side B:
Godomar II.
Theodorich Veliký
Síly:
Strenght:
 
Síly strana A:
Forces Side A:
-
Zobraz detail:
Show Detail:
 
Zobraz detail:
Show Detail:
-
Síly strana B:
Forces Side B:
-
Zobraz detail:
Show Detail:
 
Zobraz detail:
Show Detail:
-
Ztráty:
Losses:
 
Ztráty strana A:
Losses Side A:
-
Zobraz detail:
Show Detail:
 
Zobraz detail:
Show Detail:
-
Ztráty strana B:
Losses Side B:
-
Zobraz detail:
Show Detail:
 
Zobraz detail:
Show Detail:
-
Cíle a výsledek:
Objectives and Result:
 
Typ operace, strana A:
Type of Operation, Side A:
útok
Typ operace, strana B:
Type of Operation, Side B:
obrana
Cíle, strana A:
Objectives, Side A:
pokračovat v dobývání Burgundska - nesplněn
Cíle, strana B:
Objectives, Side B:
zastavit franský postup - splněn
Výsledek:
Result:
vítězství strany B
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
de.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Bitva-u-Vezeronce-t117829#406187Verze : 0
MOD