Main Menu
User Menu

Pamětní odznak bojovníků o Československý rozhlas

Pamětní odznak bojovníků o Československý rozhlas

     
Název:
Name:
Pamětní odznak bojovníků o Československý rozhlas
Název v originále:
Original Name:
Pamětní odznak bojovníků o Československý rozhlas
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1945
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Struktura:
Structure:
Odznak byl založen v jediném stupni, ale nacházíme jej v různých úpravách jako je např. zlacení.
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Václav Měřička-Josef Kounovský:
Československá vyznamenání VI.část a II. Národní odboj. ČNS Hradec Králové 1984
URL : https://www.valka.cz/Pametni-odznak-bojovniku-o-Ceskoslovensky-rozhlas-t117809#406120Verze : 0
Pamětní odznak bojovníků o Československý rozhlas
Commemorative badge of the Fighters of the Czechoslovak Radio


Symbolem květnového pražského povstání je zcela právem označen čs. rozhlas a boj o budova rozhlasu. Na povel pracovníků rozhlasu začíná povstání, které nejen symbolicky prokázalo jaký názor na „dobrovolný“ Protektorát Čechy a Moravu má drtivá většina lidí a tedy nikoliv jen obyvatel Prahy. Krvavé povstání v Přerově v Holicích v Čechách a všeobecný odpor v prostoru české kotliny by měl být znám i mladým lidem a lze jen doufat, že hodiny dějepisu moderní doby se zabývají i hrdinstvím dědů dnešních junioru.


Němečtí okupanti si zcela jasně uvědomovali, že kdo vlastní rozhlas, propagandu, může ovlivnit náladu obyvatel, přivolat pomoc, informovat spojence o situaci v Praze, ale i v dalších městech. Tomu, čemu Němci chtěli zabránit, pracovníci rozhlasu vzorně plnili a svůj úkol splnili se ctí. Dnes již nedokážeme přesně stanovit počet bojovníků neb na záznamy pro budoucnost nebyl čas, bojovníci přicházeli, jiní odcházeli, mnozí však umírali. Celkový počet padlých bojovníků je uváděn počtem „kolem sta lidí“, další přinášejí přesné číslo „127“. Co však je pro tyto lidí určující je nezlomná víra ve vítězství, odvaha a statečnost, neb v boji byli zapojeni mladí nevycvičení lidé. Naskýtá se otázka, jak by asi dopadla obrana Československa v roce 1938, kdy byla armáda vzorně vycvičena a připravena k boji, ale do boje nezasáhla.


Kdo odznak navrhl v podobě tak jak jej známe, kdo na výrobu poskytl peníze nevíme, ale podařilo se vyhotovit jeden z nejkrásnějších odznaků II. národního odboje.


Popis odznaku:


Avers:
Odznak oválného tvaru je tvořen věncem z lipových listů v dolní části převázaný stuhou v národních barvách (bílo-červená-modrá). V dolní polovině odznaku je symbolická zeměkoule s plastickou mapou Československa (bez Podkarpatské Rusi). Na zeměkouli, na stuze je nápis:
„BOJOVNÍK ROZHLASU - 5.-8. V. 1945„


Ve středu mapy ČSR je postaven symbolický stožár radiového vysilače, který v horní části lipového věnce částečně přesahuje celý odznak. V horní části odznaku, na dvou zkřížených mečích je naložen červeně smaltovaný malý znak Republiky Československé.


Revers:
Na zadní straně je spona k upevnění odznaku na oděv a registrační či matriční číslo. V případě,že je odznak vyroben ze stříbra, je logo výrobce umístěno na boku odznaku.


Odznak má velikost 52x36 mm. Existuji odznaky vyrobené:
- stříbrné
- z obecného kovu
- pozlacené (pravděpodobně privátní výroba)


V době kdy pan Měřička sepisoval svoji publikaci o dekoracích II. národního odboje neznal odznak vyrobený ze stříbra. Jeho tvrzení o počtu vyrobených exemplářů (50 ks) se ukázalo jako mylné, počet odznaků byl vyšší jak 1000 ks. Záslužná práce pana Měřička je však přínosná v tom, že tento a další odznaky popsal a zkatalogizoval a je jen na nás, jak jeho soupis budeme doplňovat
URL : https://www.valka.cz/Pametni-odznak-bojovniku-o-Ceskoslovensky-rozhlas-t117809#406121Verze : 0
Ilustrační obrázky jsou originály ze soukromých sbírek.
URL : https://www.valka.cz/Pametni-odznak-bojovniku-o-Ceskoslovensky-rozhlas-t117809#406122Verze : 0
     
Název:
Name:
Pamětní odznak bojovníků o Československý rozhlas
Název v originále:
Original Name:
Pamětní odznak bojovníků o Československý rozhlas
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1945
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
odznak
Klenot:
Badge:
Avers:
Odznak oválného tvaru je tvořen věncem z lipových listů v dolní části převázaný stuhou v národních barvách (bílo-červená-modrá). V dolní polovině odznaku je symbolická zeměkoule s plastickou mapou Československa (bez Podkarpatské Rusi). Na zeměkouli, na stuze je nápis:
„BOJOVNÍK ROZHLASU - 5.-8. V. 1945„


Ve středu mapy ČSR je postaven symbolický stožár radiového vysilače, který v horní části lipového věnce částečně přesahuje celý odznak. V horní části odznaku, na dvou zkřížených mečích je naložen červeně smaltovaný malý znak Republiky Československé.


Revers:
Na zadní straně je spona k upevnění odznaku na oděv a registrační či matriční číslo. V případě,že je odznak vyroben ze stříbra, je logo výrobce umístěno na boku odznaku.


Odznak má velikost 52x36 mm. Existuji odznaky vyrobené:
- stříbrné
- z obecného kovu
- pozlacené (pravděpodobně privátní výroba)
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
-
URL : https://www.valka.cz/Pametni-odznak-bojovniku-o-Ceskoslovensky-rozhlas-t117809#406893Verze : 0