Main Menu
User Menu

Pamětní odznak "Barikádník Pankrác"

     
Název:
Name:
Pamětní odznak "Barikádník Pankrác"
Název v originále:
Original Name:
Pamětní odznak "Barikádník Pankrác"
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1945
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Struktura:
Structure:
Pamětní a čestný odznak obránců Prahy
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Václav Měřička, Josef Kounovský: Československá vyznamenání VI. část a II. Národní odboj, ČNS Hradec Králové 1984
URL : https://www.valka.cz/Pametni-odznak-Barikadnik-Pankrac-t117801#406097Verze : 0
     
Název:
Name:
Pamětní odznak Pamětní odznak "Barikádník Pankrác"
Název v originále:
Original Name:
Pamětní odznak „Barikádník Pankrác“
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1945
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
odznak
Klenot:
Badge:
Avers:
Kulatý odznak je vyroben z obecného kovu a je při stranách ozdoben dvěma lipovými ratolestmi. V horní části odznaku, na lipové ratolesti je naložen nápis:
„BARIKÁDNÍCI„ a pod tímto nápisem na dvou lipových listci je další nápis: „PANKRÁC“.
Ve střední části odznaku jsou roztržené řetězy okovů nesvobody. Na střed odznaku je křížem dále naložena puška s obnaženým mečem (hrotem nahoru).Ve střední části odznaku vidíme přilbu, které je popsaná jako přilba vojenská (V. Měřička), ale po přezkoumání a dotazech jsme byli ubezpečení, že jde o přilbu pražských hasičů, kteří se angažovali v přímých bojových střetnutích a vlastní přilba či helma měla být připomínkou jejich zapojení do bojů nejen v prostoru Pankráce. V dolní části nad roztrženými řetězy je letopočet: 5.-9.V – 1945


Revers:
Zadní strana odznaku je hladká s kolmou sponou k upevnění na oděv. Na odznaku je vždy registrační číslo udělení.
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Foto katalog Aurea
URL : https://www.valka.cz/Pametni-odznak-Barikadnik-Pankrac-t117801#406968Verze : 0
Pamětní odznak „Barikádník Pankrác“
Commemorative Badge of the Barricades Defenders Pankrac


Bojovníci povstání v prostoru Pankráce byli ve svých obranných postaveních (barikádách) vystaveni stálým útokům nepřítele. Jejich boj byl tvrdý a německé jednotky silné a dobře vyzbrojené. Masivní útoky ve dnech 6-7.května 1945 prokázali velkou statečnost obránců barikád. Mimo bojovníků z Prahy, právě zde byli do boje vtaženi i další dobrovolníci, jednak z vnitřní Prahy, ale i z venkova. Na tomto úseku padlo 153 bojovníků a více jak 200 jich bylo raněno. Na základě doporučení Národního revolučního výboru Prahy XIV. obdrželi obránci barikád právě tento zajímavý pamětní odznak.


Popis odznaku:


Avers:
Kulatý odznak je vyroben z obecného kovu a je při stranách ozdoben dvěma lipovými ratolestmi. V horní části odznaku, na lipové ratolesti je naložen nápis:
„BARIKÁDNÍCI„ a pod tímto nápisem na dvou lipových listci je další nápis: „PANKRÁC“.
Ve střední části odznaku jsou roztržené řetězy okovů nesvobody. Na střed odznaku je křížem dále naložena puška s obnaženým mečem (hrotem nahoru).Ve střední části odznaku vidíme přilbu, které je popsaná jako přilba vojenská (V. Měřička), ale po přezkoumání a dotazech jsme byli ubezpečení, že jde o přilbu pražských hasičů, kteří se angažovali v přímých bojových střetnutích a vlastní přilba či helma měla být připomínkou jejich zapojení do bojů nejen v prostoru Pankráce. V dolní části nad roztrženými řetězy je letopočet: 5.-9.V – 1945


Revers:
Zadní strana odznaku je hladká s kolmou sponou k upevnění na oděv. Na odznaku je vždy registrační číslo udělení.
URL : https://www.valka.cz/Pametni-odznak-Barikadnik-Pankrac-t117801#406098Verze : 0
Odznak je stažen z prodejního katalogu firmy Aurea Praha:
URL : https://www.valka.cz/Pametni-odznak-Barikadnik-Pankrac-t117801#406099Verze : 0