Main Menu
User Menu

Pamětní odznak odbojové skupiny Jitřenka

Pamětní odznak odbojové skupiny Jitřenka

     
Název:
Name:
Pamětní odznak odbojové skupiny Jitřenka
Název v originále:
Original Name:
Pamětní odznak odbojové skupiny Jitřenka
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1945
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Struktura:
Structure:
Pamětní a vzpomínkový odznak
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Václav Měřička-Josef Kounovský:
Československá vyznamenání VI.část a II. Národní odboj. ČNS Hradec Králové 1984
URL : https://www.valka.cz/Pametni-odznak-odbojove-skupiny-Jitrenka-t117797#406087Verze : 0
     
Název:
Name:
Pamětní odznak odbojové skupiny Jitřenka
Název v originále:
Original Name:
Pamětní odznak odbojové skupiny Jitřenka
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1945
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
Odznak
Klenot:
Badge:

Avers:
Odznak je ražený ve stříbře, ale nacházíme i kusy vyrobené z obecného kovu a kvalitně upravené stříbřením. Oválný odznak má kulatý, smaltovaný středový medailon v kterém je symbol Hradce Králové (katedrála Sv. Ducha s Bílou věží). Mezikruží je červeně a modře smaltované. V červeném mezikruží je nápis:
„DOMÁCÍ ODBOJ SEVEROVÝCH. ČECH„


v dolní části, modře smaltované je opis:
„JITŘENKA“


Po obou stranách středového medailonu a také v dolní části odznaku jsou plastické lipové ratolesti. V dolní části odznaku je heraldický lev svírající v tlapách písmeno G (městský znak Hradce Králové).


Revers:
Rubní, hladká strana je opatřena vodorovně postavenou jehlicí k upevnění na oděv. Dále se zde nachází logo výrobce „JFS“ a matriční číslo.
Odznak má rozměr 39x30 mm.
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
-
URL : https://www.valka.cz/Pametni-odznak-odbojove-skupiny-Jitrenka-t117797#406846Verze : 0
Pamětní odznak odbojové skupiny Jitřenka
Commemorative Badge of the Revolutionary Group „JITŘENKA“


V tomto případě nelze hovořit o partyzánské skupině, ale tímto odznakem si připomínáme odbojovou skupinu v Hradci Králové, která byla napojena i na důstojnickou síť „Obranu národa“ a svoji revoltu a nenávist k nacistickému režimu dála najevo drobnými sabotážními akcemi. Pražské gestapo ve spolupráci se svými pobočkami v Hradci Králové, Pardubicích a částečně Chrudimi však tuto skupinu rozbilo a dne 13.února 1940 jednotlivé členy skupiny pozatýkalo.
Tímto vlastně končí odboj jako organizovaného celku, ale několik jednotlivců, kteří zatčení unikli drobnými akcemi dále pokračovali ve svém odporu k fašistickému Německu.


Popis odznaku:


Avers:
Odznak je ražený ve stříbře, ale nacházíme i kusy vyrobené z obecného kovu a kvalitně upravené stříbřením. Oválný odznak má kulatý, smaltovaný středový medailon v kterém je symbol Hradce Králové (katedrála Sv. Ducha s Bílou věží). Mezikruží je červeně a modře smaltované. V červeném mezikruží je nápis:
„DOMÁCÍ ODBOJ SEVEROVÝCH. ČECH„


v dolní části, modře smaltované je opis:
„JITŘENKA“


Po obou stranách středového medailonu a také v dolní části odznaku jsou plastické lipové ratolesti. V dolní části odznaku je heraldický lev svírající v tlapách písmeno G (městský znak Hradce Králové).


Revers:
Rubní, hladká strana je opatřena vodorovně postavenou jehlicí k upevnění na oděv. Dále se zde nachází logo výrobce „JFS“ a matriční číslo.
Odznak má rozměr 39x30mm.
URL : https://www.valka.cz/Pametni-odznak-odbojove-skupiny-Jitrenka-t117797#406088Verze : 0
Ukázka odznaku ze soukromé sbírky:
URL : https://www.valka.cz/Pametni-odznak-odbojove-skupiny-Jitrenka-t117797#406089Verze : 0