Main Menu
User Menu

Spojené království Portugalska, Brazílie a Algarve [1815-1825]

United Kingdom of Portugal, Brazil and the Algarves

Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves

     
Název:
Name:
Spojené království Portugalska, Brazílie a Algarve
Originální název:
Original Name:
Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves
Hlavní město:
Capital:
Rio de Janeiro (1815-1821), Lisabon (1822-1825)
Státní zřízení:
Government System:
monarchie (1815-1820), konstituční monarchie
Nejvyšší představitelé:
Heads of State:
Panovníci Spojeného kráľovstva Portugalska, Brazílie a Algarve
(Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves (1815-1825))
Ozbrojené složky:
Armed Forces:
?
Rozloha:
Area:
? km2
Geografická poloha:
Location:
Jihozápadní Evropa, Jižní Amerika
Sousední státy:
Neighbouring Countries:
Španělské království
Vznik:
Independence:
16.12.1815 zrovnoprávnením Portugalska a Brazílie
Zánik:
Dissolution:
13.05.1825 oficiálnym uznaním nezávislosti Brazílie
Národnostní složení:
Ethnic Groups:
?
Vlajka:
Flag:
Znak:
Coat of Arms:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Spojene-kralovstvi-Portugalska-Brazilie-a-Algarve-1815-1825-t117792#406078Verze : 0
MOD