Main Menu
User Menu

43. protiletadlový dělostřelecký oddíl [1955-1956]

43rd Anti-Aircraft Artillery Division

     
Název:
Name:
43. protiletadlový dělostřelecký oddíl
Originální název:
Original Name:
43. protiletadlový dělostřelecký oddíl
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.11.1955
Předchůdce:
Predecessor:
43. protiletadlový oddíl
Datum zániku:
Disbanded:
01.10.1956
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.11.1955-01.10.1956 Velitelství dělostřelectva 3. sboru
Dislokace:
Deployed:
01.11.1955-01.10.1956 Plzeň

Velitel:
Commander:

Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

Poznámka:
Note:
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha - Olomouc, fond ČSLA (43. protiletadlový dělostřelecký oddíl)
URL : https://www.valka.cz/43-protiletadlovy-delostrelecky-oddil-1955-1956-t117708#405868Verze : 1
MOD