Main Menu
User Menu

42. protitankový dělostřelecký oddíl [1955-1956]

42nd Anti-Tank Artillery Division

     
Název:
Name:
42. protitankový dělostřelecký oddíl
Originální název:
Original Name:
42. protitankový dělostřelecký oddíl
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.11.1955
Předchůdce:
Predecessor:
42. protitankový oddíl
Datum zániku:
Disbanded:
01.10.1956
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.11.1955-01.10.1956 Velitelství dělostřelectva 2. sboru
Dislokace:
Deployed:
01.11.1955-01.10.1956 Písek
Velitel:
Commander:
01.11.1955-01.10.1956
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

01.11.1955-01.10.1956
Poznámka:
Note:
01.11.1955-01.10.1956 VÚ 0000 Písek
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha - Olomouc, fond ČSLA (42. protitankový dělostřelecký oddíl)
URL : https://www.valka.cz/42-protitankovy-delostrelecky-oddil-1955-1956-t117704#405864Verze : 0
MOD