Main Menu
User Menu

Háberl, Ľubomír

     
Příjmení:
Surname:
Háberl
Jméno:
Given Name:
Ľubomír
Jméno v originále:
Original Name:
Ľubomír Háberl
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:

Hodnost:
Rank:
brigádny generál vo výslužbe
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
Ing.
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
19.08.1955 Borský Svätý Jur /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:

Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
zástupca veliteľa 1. armádneho zboru (1993-1999)
náčelník Štábu logistiky GŠ OS SR (2003-2007)
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
-
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
wikipedia.org
etrend.sk
OBRANA
Ján Štaigl a kol. - Generáli - slovenská vojenská generalita 1918 - 2012, 2. vyd., Magnet Press, ISBN 978-8089169-25-2
URL : https://www.valka.cz/Haberl-Lubomir-t117641#405654Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Háberl
Jméno:
Given Name:
Ľubomír
Jméno v originále:
Original Name:
Ľubomír Háberl
Všeobecné vzdělání:
General Education:

Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-20.07.1975 Vojenské učilište, Nitra
DD.MM.1976-DD.MM.1979 Vysoká vojenská škola tylového a technického zabezpečenia, Žilina
DD.09.1987-DD.MM.1990 postgraduálne štúdium, Vojenská akadémia tyla a dopravy, Leningrad
DD.02.2001-DD.11.2002 Veliteľská akadémia GŠ OS NSR, Hamburg
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
28.08.2003 brigádny generál
19.02.2007 výslužba
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
18.02.2003-20.12.2007 Velitel : Štáb logistiky Generálniho štábu OS SR

Ručně vyplněné položky:
DD.MM.1975-DD.MM.RRRR veliteľ čaty, 52. automobilový prápor
DD.11.1979-DD.MM.RRRR náčelník služby PHM, 51. motostrelecký pluk
DD.10.1983-DD.09.1987 zástupca náčelníka okruhovej základne PHM pre tylo, Lipník nad Bečvou
DD.09.1990-DD.MM.1992 náčelník organizačnej a plánovacej skupiny, 3. motostrelecká divízia / 3. mechanizovaná divízia
01.01.1993-DD.MM.1999 zástupca veliteľa 13. tankovej divízie / 1. armádneho zboru
01.01.2000-DD.02.2001 zástupca náčelníka Štábu logistiky GŠ ASR
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.RRRR

Pamětní medaile ministra obrany SR I. stupně
Commemorative Medal of the Minister of Defence of the Slovak Republic 1st class
Pamätná medaila ministra obrany SR I. stupňa
-

DD.MM.RRRR

Pamětní medaile ministra obrany SR II. stupně
Commemorative Medal of the Minister of Defence of the Slovak Republic 2nd Class
Pamätná medaila ministra obrany SR II. stupňa
-

DD.MM.RRRR

Pamětní medaile ministra obrany SR III. stupně
Commemorative Medal of the Minister of Defence of the Slovak Republic 3rd Class
Pamätná medaila ministra obrany SR III. stupňa
-

DD.MM.RRRR

Medaile "Za věrnost Ozbrojeným silám Slovenské republiky" III. stupně
Medal "For loyalty to the Armed Forces of the Slovak Republic" 3rd Class
Medaila "Za vernosť Ozbrojeným silám Slovenskej republiky" III. stupňa
-

DD.MM.RRRR

Medaile "Za věrnost Ozbrojeným silám Slovenské republiky" II. stupně
Medal "For loyalty to the Armed Forces of the Slovak Republic" 2nd Class
Medaila "Za vernosť Ozbrojeným silám Slovenskej republiky" II. stupňa
-

Poznámka:
Note:
DD.MM.2010-DD.MM.RRRR poradca ministra obrany
Zdroje:
Sources:
wikipedia.org
etrend.sk
OBRANA
Ján Štaigl a kol. - Generáli - slovenská vojenská generalita 1918 - 2012, 2. vyd., Magnet Press, ISBN 978-8089169-25-2
URL : https://www.valka.cz/Haberl-Lubomir-t117641#405927Verze : 1
MOD