Main Menu
User Menu

SOV - T-54-2 (T-54 model 1949)

T-54-2 (T-54 mod. 1949)

Т-54-2 (Т-54 обр. 1949 г.)

     
Název:
Name:
T-54-2
Originální název:
Original Name:
Т-54-2 (Т-54 обр. 1949 г.)
Kategorie:
Category:
střední tank
Výrobce:
Producer:
DD.10.1949-DD.MM.1951 Uralský tankový závod č. 183 J. V. Stalina, Nižnyj Tagiľ /
DD.11.1949-DD.MM.1951 Omský státní závod č. 174 K. E. Vorošilova, Omsk /
DD.11.1949-DD.MM.1951 Charkovský závod č. 75, Charkov /
Období výroby:
Production Period:
DD.MM.1949-DD.MM.1951
Vyrobeno kusů:
Number of Produced:
cca 2523 + min. 5 prototypov
Prototyp vyroben:
Prototype Built:
DD.MM.1948 ?
Osádka:
Crew:
4
Technické údaje:
Technical Data:
 
Bojová hmotnost:
Combat Weight:
35500 kg
Délka s kanónem dopředu:
Length with Gun Forward:
9000 mm
Délka korby:
Hull Length:
6270 mm
Celková šířka:
Overall Width:
3270 mm
Celková výška:
Overall Height:
2400 mm
Světlá výška:
Ground Clearance:
425 mm
Šířka pásu:
Track Width:
580 mm
Měrný tlak:
Ground Pressure:
0,079 MPa
Pancéřování:
Armour:
100 mm (predná časť trupu)
80 mm (boky trupu)
200 mm (predná časť veže)
Pohon:
Propulsion:
 
Typ:
Type:
V-54
Výkon:
Power:
382 kW při 2000 ot/min
Převodové ústrojí:
Transmission:
mechanická
Výkony:
Performance:
 
Rychlost na silnici:
Road Speed:
50 km/h
Rychlost v terénu:
Cross-country Speed:
15 km/h
Jízdní dosah po silnici:
Cruising Range on Road:
330 km
Jízdní dosah v terénu:
Cross-country Cruising Range:
? km
Překonávání překážek:
Obstacles Crossing:
 
Svah:
Gradient:
30 °
Boční náklon:
Side Slope:
30 °
Překročivost:
Trench Crossing:
2,7 m
Výstupnost:
Vertical Obstacle:
0,8 m
Brodivost:
Fording Depth:
1,4 m
Výzbroj:
Armament:
 
Hlavní:
Main:
1 x 100 mm kanón D-10T (34 nábojov)
Vedlejší:
Secondary:
1 x 7,62 mm guľomet SG-43 (spriahnutý)
1 x 7,62 mm guľomet SG-43 (v prednej časti trupu)
1 x 12,7 mm guľomet DŠK (protiletadlový)
Uživatelské státy:
User States:
Poznámka:
Note:
Objekt 137, známy aj ako T-54 model 1949
Zdroje:
Sources:
Kolektív: T-54/55 časť 1, Vojenno-techničeskaja seria 102, Tornado
vadimvswar.narod.ru
URL : https://www.valka.cz/SOV-T-54-2-T-54-model-1949-t117553#405496Verze : 0
MOD
T-54 model 1949 (T-54-2)

Po skúsenostiach s prvými sériovými tankami T-54 model 1946 sa v roku 1948 rozbehli práce na vylepšení konštrukcie stredného tanku (tieto práce urýchlilo aj rozhodnutie o zastavení ďalšej sériovej výroby tankov T-54-1 v januári 1949 do doby, pokiaľ nedôjde k odstráneniu nedostatkov). Jednotlivé prvky konštrukcie, ktoré mali riešiť odstránenie problémov T-54 model 1946 boli testované na piatich prototypoch postavených v priebehu roku 1948 a sériová výroba nového modelu sa začala počas roku 1949.

Hlavným rozlišovacím znakom upraveného T-54 bola nová veža (bez zúženia spodnej časti z prednej strany), ktorá bola charakteristická svojím výklenkom v zadnej časti (aj tento výklenok bol oproti veže T-54-1 menší). Aj zostávajúce zúženie v zadnej časti bolo znížené na minimálnu mieru potrebnú pre otvorenie poklopu vodiča. Na veži sa objavila veliteľská vežička novej konštrukcie. Zmena nastala aj v uložení kanónu, kde absentovala pancierová maska (v tanku T-54-1 sa demontovala súčasne s kanónom smerom dopredu). Absencia masky umožnila zmeniť čelný tvar veže a dosiahnuť vyššiu odolnosť proti prierazu (v čelnej časti veže zostala pre inštaláciu kanónu strieľňa s priemerom 400 mm). Zmena veže priniesla aj iné uloženie kanónu, ktorého uchytenie sa presunulo dozadu o 60 mm a dolu o 25 mm, čo umožnilo aj celkové zníženie výšky veže. Nové upevnenie kanónu zamerané na odolnosť ale skomplikovalo jeho výmenu (musela sa demontovať zadná časť veže). Ďalšie zmeny nastali v čelnom panciere korby. Nakoľko cca 90% všetkých zásahov tankov v bojových situáciách boli vyššie ako 1 m nad zemou, bolo rozhodnuté zmenšiť hrúbku čelnej pancierovej dosky korby tanku zo 120 mm na 100 mm, čím došli k zníženiu hmotnosti tanku. Hrúbka bočného panciera korby (80 mm ) a čelného panciera veže (200 mm) zostala nezmenená. Pevné guľomety nad pásmi boli zrušené. Miesto nich bol vpravo od vodiča inštalovaný jeden pevný guľomet kalibru 7,62 mm (strieľajúci otvorom v čelnej pancierovej doske) ovládaný vodičom. Uvedená inštalácia umožňovala prebitie guľometu, prípadne odstránenie poruchy bez opustenia vnútorného priestoru tanku. Pre 7,62 mm guľomety viezol tank 3500 nábojov. V súvislosti so zmenou konštrukcie veže bol zmenený aj prielez vodiča z okrúhleho na skosený. Zmenené bolo aj uchytenie protilietadlového guľometu (s možnosťou celokruhového ostreľovania bez nutnosti natáčania veže).

V motorovom priestore pribudol nezávislý dýzový systém ohrevu oleja a motora (spaľovaním nafty v samostatnej spaľovacej komore), bol inštalovaný nový olejový multicyklónový čistič vzduchu s ejektorovým odsávaním prachu. V súvislosti so znížením veže (zrušené zúženie v spodnej časti) došlo aj k celkovej rekonštrukcii krytu motora, kde boli minimalizované všetky von vystupujúce časti v dosahu otáčania veže.

Pre zlepšenie práce vodiča počas náhle zníženej viditeľnosti bol do jeho priestoru inštalované tankové navigačné zariadenie – gyrokompas GPK-48, umožňujúce držať nastavený kurz po dobu 15 minút. Pre zníženie merného tlaku bola zväčšná šírka pásu o 80 mm, na 580 mm, čísm sa merný tlak znížil z hodnoty 0,93 kg/cm2 na 0,81 kg/cm2. Bola upravená konštrukcia riadenia. Valcové vonkajšie valcové palivové nádrže boli nahradené dvojicou plochých pravouhlých nádrží (nad blatníkmi v pravej zadnej časti korby) priamo zapojených do palivového systému tak, aby sa palivo primárne čerpalo z nich a až po ich vyčerpaní z nádrží umiestnených v korbe tanku.

Úpravy umožnili znížiť hmotnosť tanku na cca 35500 kg.

Sériová výroba prebiehala od roku 1949 do roku 1951 v 3 výrobných závodoch (Závod 183, Závod 75 a Závod 174), ale len pozvoľna a skutočná masová výroba sa rozbehla až v roku 1951 (celkom bolo vyrobených cca 2523 ks, z toho v roku 1949 54 ks, 1950 1007 ks a v roku 1951 1462 ks), pričom plynule prešla do výroby finálneho modelu tanku T-54 – T-54 model 1951 (T-54-3).

Časť tankov bola neskôr modernizovaná na úroveň T-54B so zachovaním konštrukčných odlišností (veža).

Zdroj:
Kolektív: T-54/55 časť 1, Vojenno-techničeskaja seria 102, Tornado
vadimvswar.narod.ru
URL : https://www.valka.cz/SOV-T-54-2-T-54-model-1949-t117553#405501Verze : 2
MOD
T-54 model 1949 v Múzeu Kubinka (autor: Дмитрий Федоров - https://dfedoroff.livejournal.com/65791.html ).
SOV - T-54-2 (T-54 model 1949) - T-54 model 1949

T-54 model 1949

Web autora : https://dfedoroff.livejournal.com/65791.html
Zveřejněno s laskavým svolením autora

URL : https://www.valka.cz/SOV-T-54-2-T-54-model-1949-t117553#405527Verze : 1
MOD