Main Menu
User Menu
Reklama

Trident

Trento

     
Název:
Name:
Trident
Originální název:
Original Name:
Trento
Další názvy:
Other Names:
Trient
Nižší územní celek:
Lower Administrative Area:
Trentino
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
46°03'59.99"N 11°06'59.99"E
Místní části:
Local Municipalities:
-
První písemná zmínka:
First Written Reference:
1. století př.n.l.
Vojenské objekty:
Military Objects:
Památky:
Historical Sights, Places of Interest:
-
Muzea:
Museums:
-
Osobnosti:
Personalities:
Matyáš Gallas (1584–1647), císařský generál za třicetileté války
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
Průmyslové podniky:
Industry:
Vlajka:
Banner:
-
Znak:
Coat of Arms:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
http://en.wikipedia.org/wiki/Trento
URL : https://www.valka.cz/Trident-t117487#405357Verze : 0
MOD
     
Období:
Period:
Rakousko-Uhersko (1867-1918)
Jednotky a úřady umístěné v posádce:
Units and military institutions located
within garrison administrative boundaries:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Velitelství 16. pěší brigády
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Velitelství 121. pěší brigády
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Velitelství pevnosti Trient
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Místní velitelství Trient
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Velitelství 3. brigády pevnostního dělostřelectva
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Velitelství 1. pluku tyrolských císařských myslivců
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Kulometný oddíl I a II, 1. pluku tyrolských císařských myslivců
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR I. a II. prapor 1. pluku tyrolských císařských myslivců
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Prapor polních myslivců č. 18
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR I. prapor 3. pluku tyrolských císařských myslivců
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Kulometný oddíl I, 3. pluku tyrolských císařských myslivců
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Náhradní setnina 3. pluku tyrolských císařských myslivců
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Velitelství pluku horského dělostřelectva č. 14
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Velitelství divisionu horských kanonů pluku horského dělostřelectva č. 14
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Velitelství divisionu horských houfnic pluku horského dělostřelectva č. 14
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Muniční sklady pluku horského dělostřelectva č. 14
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Náhradní těleso pluku horského dělostřelectva č. 14
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR 1. setnina praporu pevnostního dělostřelectva č. 1
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Osvětlovací oddíl praporu pevnostního dělostřelectva č. 1
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Prapor pevnostního dělostřelectva č. 5
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR 1. setnina praporu pevnostního dělostřelectva č. 6
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Zákopnický prapor č. 14
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR 4. setnina ženijního praporu č. 6
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Pevnostní telegrafní oddíl v Trientu
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR 2. a 3. horská eskadrona vozatajského divisionu č. 14
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Sklad dělostřeleckého materiálu
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Útvarová nemocnice
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Velitelství pluku zemských střelců č. I
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR I. prapor pluku zemských střelců č. I
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Náhradní prapor pluku zemských střelců č. I
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Velitelství jezdeckého divisionu tyrolských zemských střelců
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR 3. eskadrona jezdeckého divisionu tyrolských zemských střelců
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Zeměbranecká vojenská nemocnice
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
"Friedens-Ordre de bataille k. u. k. Heeres, der k. k. und der k. u. Landwehr gültig vom 1.April 1914 (Wien 1914)
Seidels kleines Armeeschema - Dislokation und Einsteilung des k. u. k. Heeres, k. u. k. Kriegsmarine, der Landwehr und der königlich ungarischen Landwehr (Wien 1914)"
URL : https://www.valka.cz/Trident-t117487#416393Verze : 0
MOD