Main Menu
User Menu

Odznak slovenského partyzánského svazku "Čapajev"

Decoration of the Slovak Partisan Group "Čapajev" / Odznak slovenského partyzánského svazku "Čapajev"

     
Název:
Name:
Odznak slovenského partyzánského svazku "Čapajev"
Název v originále:
Original Name:
Odznak slovenského partyzánského svazku "Čapajev"
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.RRRR
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Struktura:
Structure:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Václav Měřička-Josef Kounovský: Československá vyznamenání VI.část a II. Národní odboj. Hradec Králové 1984
letectve.html#ixzz0svEDc700
Wikipedia
Slavkovský, V čase dozrávání a boje
URL : https://www.valka.cz/Odznak-slovenskeho-partyzanskeho-svazku-Capajev-t117461#405312Verze : 0
     
Název:
Name:
Odznak slovenského partyzánského svazku "Čapajev"
Název v originále:
Original Name:
Odznak slovenského partyzánského svazku "Čapajev"
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.RRRR
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
připínací odznak
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Václav Měřička-Josef Kounovský: Československá vyznamenání VI.část a II. Národní odboj. Hradec Králové 1984
letectve.html#ixzz0svEDc700
Wikipedia
Slavkovský, V čase dozrávání a boje
Foto ZP
URL : https://www.valka.cz/Odznak-slovenskeho-partyzanskeho-svazku-Capajev-t117461#427647Verze : 0
Odznak slovenského partyzánského svazku „Čapajev“
The Decoration of the Slovak partisan group „Čapajev“


Tato partyzánská skupina, která s hrdostí má právo nazývat se partyzánskou bojovou jednotkou vzniká na Slovensku již v letech 1943 zásluhou bývalého československého důstojníka, statečného člověka Ludovíta Kukorelliho.
(https://www.filabrno.net/namety/Kukorelli.htm)


Již počátkem července 1944 měla jednotka s názvem:


„1. Čapajevova samopalná brigáda“


více jak 140 dobře vyzbrojených a vycvičených bojovníků. Jednotka byla dokonce i ve styku s 1. Slovenskou divizí a jak se zdá, zbraně získala s tichým souhlasem velení divize. Již v letě se této jednotce podařilo zcela zlikvidovat německou kolonu v prostoru Štiavniku, zničit mosty u Kysaku a u Kostolan. Další úspěšnou akcí byl přepad německého vojenského vlaku. Německé velení muselo nasadit značné vojenské síly k pacifikaci tohoto partyzánského uskupení, které jim v týlu vojsk působilo problémy. Ve střetnutí v prostoru Hanušovice dokonce tato partyzánská jednotka dokázala německý útok zastavit a organizovaně ustoupit.
Po vypuknutí SNP byl k jednotce vyslán ruský poradce major Kokin. Počátkem září má jednotka na 1700 odhodlaných bojovníků. Partyzánská jednotka L. Kukorelliho dokonce napadla a částečně zlikvidovala štáb německé 17. divize horských myslivců.
Dne 23. listopadu roku 1944 prorazilo frontovou linii a přešlo na 2000 partyzánských bojovníků k Rudé armádě v prostoru Ondavské hory linii 4. Ukrajinského frontu s cílem pomoci přechodu jednotek Rudé armády na čáru řeky Ondava. Zde však padl L. Kukorelli, který v této době zastává funkci velitele sboru ( partyzánské jednotky). Smrt tohoto statečného důstojníka je však stále zahalena rouškou tajemná, fám i nepodložených pověstí o zabití Kukorelliho neb byl nepohodlný ruským důstojníkům a poradcům, kteří v brigádě převzali iniciativu. Tyto informace nelze potvrdit, ale zároveň ani vyvrátit.


Popis odznaku:


Avers:
Odznak je vyroben z obecného kovu (zlaceného bronzu) a má podobu hvězdice s poměrně tupými paprsky, které jsou červeně smaltované a plastické. Mezi červeně smaltovanými hroty hvězdy jsou vždy tři krátké a tupé paprsky. Středový, celkově velký medailon, který má průměr 29,5 mm nese symboliku odboje SNP. Modrý smalt nebeské oblohy na pozadní horského vrcholu Vihorlatu se zlatým obrysem lesa. Velký vlající rudý prapor s třířádkovým zlatým nápisem:


„ПРОЛЕТАРИИ ВСЕЧ СТРАН СОЕДИИНЯЙТЕСЪ“
(Proletáři všech zemí spojte se)


V bílém, zlatě lemovaném mezikruží je slovenský nápis:


„ PARTIZÁNSKÝ ZVÄZOK NA SLOVENSKU a v dolní části „ČAPAJEV „.


Revers:
Zadní strana je hladká s upínací jehlicí a registračním číslem a logem výrobce, v našem případě: ZUKOV PRAHA.


Odznak má rozměr 45 mm, je vzácný a hledaný. Podobný odznak se prodal (levně) na Aukru za cenu 1900 Kč.
URL : https://www.valka.cz/Odznak-slovenskeho-partyzanskeho-svazku-Capajev-t117461#405313Verze : 0
Odznaky jsou jednoho typu. Neexistuje žádná tak zvaná "doražba". Několik odznaku si představíme, jde o číslované, tdy udělené odznaky. Obrázky jsou převzaty z Aukra a pražské firmy Aurea.
Odznak slovenského partyzánského svazku Čapajev - Výrobce dekorace je pražská firma Zukov

Výrobce dekorace je pražská firma "Zukov"
Odznak slovenského partyzánského svazku Čapajev - Odznak má poměrně vysoké číslo. To je dáno i tím,že při oslavách SNP tyto odznaky se udělovali jako čestná dekorace zasloužilým soudruhům.

Odznak má poměrně vysoké číslo. To je dáno i tím,že při oslavách SNP tyto odznaky se udělovali jako čestná dekorace "zasloužilým soudruhům.
URL : https://www.valka.cz/Odznak-slovenskeho-partyzanskeho-svazku-Capajev-t117461#405314Verze : 0