Main Menu
User Menu

1. lidová horská divize [1945-1945]

1st People's Mountain Division

1. Volks-Gebirgs-Division

     
Název:
Name:
1. lidová horská divize
Originální název:
Original Name:
1. Volks-Gebirgs-Division
Datum vzniku:
Raised/Formed:
12.03.1945
Předchůdce:
Predecessor:
1. horská divize
Datum zániku:
Disbanded:
08.05.1945
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
12.03.1945-DD.04.1945 XXII. horský armádní sbor
DD.04.1945-DD.05.1945 III. tankový sbor
DD.05.1945-08.05.1945 Tankový sbor Feldherrnhalle
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?

Velitel:
Commander:
17.03.1945-08.05.1945 Wittmann, August (Generalleutnant)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
12.03.1945-08.05.1945 Leeb, Anton (Oberstleutnant)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
12.03.1945-08.05.1945 Horský dělostřelecký pluk 79
12.03.1945-08.05.1945 Horský oddíl stíhačů tanků 44
12.03.1945-08.05.1945 Horský průzkumý oddíl 54
12.03.1945-08.05.1945 Horský spojovací oddíl 54
12.03.1945-08.05.1945 Horský ženijní prapor 54
12.03.1945-08.05.1945 Pluk horských myslivců 98
12.03.1945-08.05.1945 Pluk horských myslivců 99

Ručně vyplněné položky:

12.05.1945-08.05.1945 Divizní jednotky 54
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://www.lexikon-der-wehrmacht.de/ ; https://www.feldgrau.com/ ; https://www.diedeutschewehrmacht.de/ ; https://www.axishistory.com/ ; https://www.wikipedia.org/
URL : https://www.valka.cz/1-lidova-horska-divize-1945-1945-t117433#405267Verze : 3
MOD