Main Menu
User Menu
Král Ludvík XII.


Ludvík XII., přezdívaný "otec lidu", se narodil 27. června 1462 a zemřel 1. ledna 1515. Byl králem Francie v letech 1498-1515 jako poslední francouzský král z orleánské větve dynastie Valois.


Narodil se jako Ludvík z Orleánsu, syn Karla, vévody Orleánského, na královském zámku v Blois 27. června 1462.


Ludvík si vzal Johanu, dceru jeho druhého bratrance, krále Ludvíka XI.


Později se účastnil povstáni proti králi Karlu VIII. a byl za to uvězněn v letech 1487-1490. Poté, co získal zpět královu duvěru, vedl některe jednotky při Karlově invazi do Itálie. Po smrti Karla VIII., jenž zemřel bezdětný, nastoupil na trůn Ludvik, který za pomoci papeže anuloval svůj sňatek s Johanou, aby si mohl vzít vdovu po Karlovi, královnu Annu Bretaňskou (1477-1514). Tento sňatek neměl nic dočinění s láskou, šlo pouze o strategii s cílem zajistit její region - Bretaň - a jeho připojení.


Ludvík XII. se ukázal jako populárni král, zavedl řadu reforem právniho systému a omezil daně. Tyto reformy a jeho starostlivá povaha mu zajistili přídomek "otec lidu". Ale, stejně jako jeho předchůdce, i on se účastnil několika invazí do Itálie - v roce 1500 obsadil Milán, poté si s Ferdinandem z Aragonu rozdělil královstvi Neapolské. Později ale došlo mezi k rozporům, které přerostly v ozbrojený konflikt, když španělské jednotky pod velením Hernanda Gonzala z Cordoby vytlačili Francouze z jižni Itálie. Francouzská moc nad Milánem zůstala zachována, ale v roce 1511 papež Julius II. zformoval Svatou ligu, aby zabránil francouzským ambicím v Itálii, a Francouzi byli z Milána v roce 1513 vytlačeni Švýcary. V pokusu zabránit anglickým jednotkám v účasti na tomto tažení, podnítil Ludvík Skoty k útoku na Angličany, což vedlo ke katastrofální porážce Skotů v bitvě u Flodden Field.


Po smrti královny Anny v roce 1514 uzavřel Ludvík dohodu s anglickým králem Jindřichem VIII., že ve svých 52 letech pojme za ženu Jindřichovu osmnáctiletou sestru, Marii (1496-1533), a tak se také stalo 9. října 1514.


O pár měsíců později král Ludvík XII. zemřel, 1. ledna 1515, a byl pohřben v basilice v Saint Denis, pohřebišti vetšiny francouzských králů.

Na trůn nastoupil manžel jeho dcery Klaudie, František I.
URL : https://www.valka.cz/Ludvik-XII-t11743#37975Verze : 0
MOD
Náhrobek Ludvíka XII. v pařížském Louvre...
URL : https://www.valka.cz/Ludvik-XII-t11743#85263Verze : 0