Main Menu
User Menu

III. oddíl jízdního dělostřelectva osobní gardy [1916-1917]

3-й дивизион Конной артиллерии лейб-гвардии

     
Název:
Name:
III. oddíl jízdního dělostřelectva osobní gardy
Originální název:
Original Name:
3-й дивизион Конной артиллерии лейб-гвардии
Datum vzniku:
Raised/Formed:
31.05.1916
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
17.03.1917
Nástupce:
Successor:
III. oddíl gardového jízdního dělostřelectva
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
31.05.1916-17.03.1917 -
Dislokace:
Deployed:

Velitel:
Commander:

Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

31.05.1916-17.03.1917 3. baterie jízdního dělostřelectva osobní gardy
31.05.1916-17.03.1917 6. baterie jízdního dělostřelectva osobní gardy
Poznámka:
Note:
Svátek jednotky - 10.05. - Den Sv. císaře Konstantina
Datumy dle Gregoriánského kalendáře
Zdroje:
Sources:
https://regiment.ru/
ru.wikipedia.org

*
URL : https://www.valka.cz/III-oddil-jizdniho-delostrelectva-osobni-gardy-1916-1917-t117428#405253Verze : 0
MOD