Main Menu
User Menu

II. oddíl jízdního dělostřelectva osobní gardy [1895-1917]

2-й дивизион Конной артиллерии лейб-гвардии

     
Název:
Name:
II. oddíl jízdního dělostřelectva osobní gardy
Originální název:
Original Name:
2-й дивизион Конной артиллерии лейб-гвардии
Datum vzniku:
Raised/Formed:
07.05.1895
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
17.03.1917
Nástupce:
Successor:
II. oddíl gardového jízdního dělostřelectva
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.MM.1913-17.03.1917 2. gardová jezdecká divize
Dislokace:
Deployed:
07.05.1895-DD.07.1914 Pavlovsk /
DD.07.1914-17.03.1917 východoevropské válčiště

Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

07.05.1895-17.03.1917 2. baterie jízdního dělostřelectva osobní gardy
07.05.1895-17.03.1917 3. baterie jízdního dělostřelectva osobní gardy
07.05.1895-17.03.1917 5. baterie jízdního dělostřelectva osobní gardy
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
Svátek jednotky - 10.05. - Den Sv. císaře Konstantina
Datumy dle Gregoriánského kalendáře
Zdroje:
Sources:
https://regiment.ru/
ru.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/II-oddil-jizdniho-delostrelectva-osobni-gardy-1895-1917-t117426#530074Verze : 0
MOD