Flammpanzer 38(t) (plameňometné vozidlo)

Flammpanzer 38(t)
     
Název:
Name:
Flammpanzer 38(t) Flammpanzer 38(t)
Originální název:
Original Name:
Flammpanzer 38(t)
Kategorie:
Category:
samohybné plameňometné delo flamethower assault gun
Výrobce:
Producer:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ? /
Období výroby:
Production Period:
DD.MM.RRRR-DD.12.1944
Vyrobeno kusů:
Number of Produced:
20
Prototyp vyroben:
Prototype Built:
DD.MM.RRRR
Osádka:
Crew:
4
Technické údaje:
Technical Data:
 
Bojová hmotnost:
Combat Weight:
13500 kg 29762 lb
Celková délka:
Overall Length:
? mm ?
Celková šířka:
Overall Width:
2526 mm 8ft 3,45in
Celková výška:
Overall Height:
2100 mm 6ft 10,68in
Světlá výška:
Ground Clearance:
425 mm 1ft 4,73in
Pancéřování:
Armour:
čelo - 60 mm
boky - 20 mm
zadok - 20 mm
strop - 8 mm
front - 60 mm
sides - 20 mm
rear - 20 mm
top - 8 mm
Pohon:
Propulsion:
 
Typ:
Type:
Praga AE (zážihový vodou chladený 6-valec objemu 7.754 cm3) Praga AE (6 cyl., gasoline, water cooled, 7.754 ccm)
Výkon:
Power:
118 kW při 2500 ot/min 158.2 bhp at 2500 rpm
Převodové ústrojí:
Transmission:
Praga-Wilson (5+R) Praga-Wilson (5+R)
Výkony:
Performance:
 
Rychlost na silnici:
Road Speed:
40 km/h 24.9 mph
Rychlost v terénu:
Cross-country Speed:
25 km/h 15.5 mph
Jízdní dosah po silnici:
Cruising Range on Road:
160 km 99.4 mi
Jízdní dosah v terénu:
Cross-country Cruising Range:
80 km 49.7 mi
Překonávání překážek:
Obstacles Crossing:
 
Svah:
Gradient:
25 ° 56 %
Boční náklon:
Side Slope:
? ° ? %
Překročivost:
Trench Crossing:
1,5 m 59,1in
Výstupnost:
Vertical Obstacle:
0,65 m 25,6in
Brodivost:
Fording Depth:
1,1 m 43,3in
Nástavba:
Superstructure:
- -
Výzbroj:
Armament:
plameňomet Köbe

guľomet MG 34 kalibru 7,92 mm
flamethower Köbe

machine gun MG 34 cal. 7,92 mm
Uživatelské státy:
User States:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
Thomas L. Jentz, Hilary L. Doyle - Flammpanzer, German flamethowers 1941-1945, New Vanguard no.15, rok vydania 1995, ISBN 1-85532-547-0
Vladimír Francev, Charles K. Kliment, Milan Kopecký - Jagdpanzer 38(t) Hetzer, MBI, rok vydania 2001, ISBN: 80-902238-9-3
URL : https://www.valka.cz/Flammpanzer-38-t-plamenometne-vozidlo-t11737#510224 Verze : 0
27.11.1944 bol na rozkaz samotného Adolfa Hitlera objednané pre plánované operácie i istý počet plameňometných tankov. V tom čase bol k dispozícii i úspešný stíhač tankov Jagdpanzer 38(t) a bolo rozhodnuté, že sa na jeho základe vytvorí 20 plameňometných strojov. Stroje boli odobrané z výrobnej továrne a odoslané k prestavbe 8.12.1944. Namiesto kanónu bol namontovaný plameňomet Köbe. Vo vozidle bola nádrž s horľavou zápalnou zmesou objemu 700 litrov, ktorej obsah stačil na 60-70 výšľahov do vzdialenosti (len!) 35 - 50 metrov. Výzbroj doplňoval guľomet lafetovaný na streche vozidla. Posádku tvorili 4 muži (pôvodná požiadavka bola na trojčlennú posádku). Z týchto vozidiel boli zostavené dve jednotky a to 352. Panzer-Flamm-Kompanie a 353. Panzer-Flamm-Kompanie.


352. Panzer-Flamm-Kompanie získala operačný status 25.12.1944. Jednotka bola pôvodne pridelená do 36. Volksgrenadier-Division, no tam nebola využitá a tak bola 6.1.1945 pridelená k 25. Panzergrenadier-Division, resp. k jej 5. Panzer-Abteilung. V ten istý deň boli do stavu jednotky presunuté i zvyšky 353. Panzer-Flamm-Kompanie.


353. Panzer-Flamm-Kompanie získala operačný status 30.12.1944. Jednotka bola pôvodne pridelená do 17. SS-Division (17. SS-Panzergrenadier-Division Götz von Berlichingen ?). Po vysokých stratách boli zvyšné štyri vozidlá a zvyšný personál jednotky 6.1.1945 zlúčené s 352. Panzer-Flamm-Kompanie.


Jednotky mali byť v podriadenosti vyššej jednnotky - Armádnej skupine G. Boli použité v operácii Nordwind prebiehajúcej medzi 1.1.1945 až 7.1.1945. Obe jednotky sa využívali hlavne k ničeniu opevnených postavení a nepriateľských ohnísk odporu. Jednotky mali zakázané zapájať sa do bojov samostatne, bez podpory iných jednotiek. Tento rozkaz pravdepodobne súvisel s veľmi obmedzenou bojovou účinnosťou samotného stroja. Planeňometné stroje mali len podporovať tankové jednotky.


352. Panzer-Flamm-Kompanie podporovala bojové akcie 25. Panzer-Grenadier-Division v boji o dedinu Hatten dňa 9.1.1945, kde stratila všetkých dôstojníkov a 7 vozidiel. Druhou akciou boli boje v uliciach Rittershofenu, kde boli stratené ďalšie dva stroje. Po skončení operácie bola jednotka stiahnutá a prebehlo hodnotenie bojového nasadenia.
Vozidlá boli v uvedených hláseniach hodnotené priaznivo. Keďže vozidlá nemali namontované kanóny, odľahčenie konštrukcie sa prejavilo na zlepšených jazdných vlastnostiach. Pancierovanie bolo dostatočné, účinok plameňometu na nepriateľské jednotky boli hodnotené ako vysoko demoralizujúce. Samotný plameňomet fungoval bez problémov, oceňovala sa i montáž obranného guľometu a zvýšenie počtu členov posádky z troch na štyroch mužov. Vozidlá však musia byť doprevádzané podpornými útočnými vozidlami s kanónovou výzbrojou a podpornými pešími jednotkami, preetože obmedzený dostrel plameňometu do 50 metrov je nedostatočný a vozidlá boli ľahko zničiteľné nepriateľskou pechotou. Požadoval sa dvojnásobný dostrel. Výhrady boli k utesneniu systému distribúcie zápalnej hmoty, či bolo požadované posunutie prívodnej hadice k plameňometu mierne doprava, aby nezavadzala obsluhe.
352. Panzer-Flamm-Kompanie hlásila po skončení bojového nasadenia v stavoch 11 ks Flammpanzerov 38(t), k 15.3.1945 ešte 8 ks.
Je známe výrobné číslo jedného Flammpanzer 38(t), ktorý padol do rúk amerických jednotiek. Išlo o výrobné číslo 322091 vyrobené v 12/1944 firmou BMM.


Thomas L. Jentz, Hilary L. Doyle - Flammpanzer, German flamethowers 1941-1945, New Vanguard No. 15, rok vydania 1995, ISBN 1-85532-547-0
Panzerwrecks 6 a Panzerwrecks 24
Správa o skúsenostiach s používaním Flam-Pz. v jednotke 352. Panzer-Flamm-Kompanie vypracovaná 17.1.1945
Správa o skúsenostiach s používaním Flam-Pz. v jednotke 352. Panzer-Flamm-Kompanie vypracovaná 23.2.1945
www.tapatalk.com

Flammpanzer 38(t) (plameňometné vozidlo) - Demontovaný plameňomet

Demontovaný plameňomet
Flammpanzer 38(t) (plameňometné vozidlo) - Sedačka veliteľa, vpravo schránky pre rádiostanice.

Sedačka veliteľa, vpravo schránky pre rádiostanice.
Flammpanzer 38(t) (plameňometné vozidlo) - Sedačka strelca, za chbtom je jedna z nádrží na zápalnú zmes. Modifikáciou prešiel i stropný pancier, kde pribudol dvojdielny poklop, za ktorým bol namontovaný otočný, diaľkovo ovládaný guľomet.

Sedačka strelca, za chbtom je jedna z nádrží na zápalnú zmes. Modifikáciou prešiel i stropný pancier, kde pribudol dvojdielny poklop, za ktorým bol namontovaný otočný, diaľkovo ovládaný guľomet.
Flammpanzer 38(t) (plameňometné vozidlo) -


Flammpanzer 38(t) (plameňometné vozidlo) -


Flammpanzer 38(t) (plameňometné vozidlo) - V pancierovej lafete nahradil pôvodný kanón plameňomet firmy Köbe, vo vrchnej časti guľovitej pancierovej lafety bol namontovaný pozorovací periskop zvonku chránený plechovou strieškou.

V pancierovej lafete nahradil pôvodný kanón plameňomet firmy Köbe, vo vrchnej časti guľovitej pancierovej lafety bol namontovaný pozorovací periskop zvonku chránený plechovou strieškou.
Flammpanzer 38(t) (plameňometné vozidlo) - Stanovisko vodiča

Stanovisko vodiča
Flammpanzer 38(t) (plameňometné vozidlo) - Hlaveň plameňometu mala namontovanú plechovú valcovú atrapu kanóna kalibru priemeru 73 mm

Hlaveň plameňometu mala namontovanú plechovú valcovú atrapu kanóna kalibru priemeru 73 mm
Flammpanzer 38(t) (plameňometné vozidlo) - Vozidlo 353. Panzer-Flamm-Kompanie s markingom S14 stratené v Gros-Réderching, Francúzsko 13.1.1945

Vozidlo 353. Panzer-Flamm-Kompanie s markingom "S14" stratené v Gros-Réderching, Francúzsko 13.1.1945
Flammpanzer 38(t) (plameňometné vozidlo) - Vozidlo 353. Panzer-Flamm-Kompanie s markingom S14 stratené v Gros-Réderching, Francúzsko 13.1.1945. Zaujímavosťou je raritné napínacie koleso s navarenými rebrovitými výstužami.

Vozidlo 353. Panzer-Flamm-Kompanie s markingom "S14" stratené v Gros-Réderching, Francúzsko 13.1.1945. Zaujímavosťou je raritné napínacie koleso s navarenými rebrovitými výstužami.
Flammpanzer 38(t) (plameňometné vozidlo) - Vozidlo 353. Panzer-Flamm-Kompanie s markingom S14 stratené v Gros-Réderching, Francúzsko 13.1.1945. Zaujímavosťou je raritné napínacie koleso s navarenými rebrovitými výstužami.

Vozidlo 353. Panzer-Flamm-Kompanie s markingom "S14" stratené v Gros-Réderching, Francúzsko 13.1.1945. Zaujímavosťou je raritné napínacie koleso s navarenými rebrovitými výstužami.
Flammpanzer 38(t) (plameňometné vozidlo) - Vozidlo 353. Panzer-Flamm-Kompanie stratené v Gros-Réderching, Francúzsko 13.1.1945

Vozidlo 353. Panzer-Flamm-Kompanie stratené v Gros-Réderching, Francúzsko 13.1.1945
Flammpanzer 38(t) (plameňometné vozidlo) - Vozidlo 353. Panzer-Flamm-Kompanie stratené v Gros-Réderching, Francúzsko 13.1.1945

Vozidlo 353. Panzer-Flamm-Kompanie stratené v Gros-Réderching, Francúzsko 13.1.1945
Flammpanzer 38(t) (plameňometné vozidlo) -


Flammpanzer 38(t) (plameňometné vozidlo) - Cez hranu pravého bočného panciera korby visí odvzdušňovacie potrubie nádrží so zápalnou zmesou

Cez hranu pravého bočného panciera korby visí odvzdušňovacie potrubie nádrží so zápalnou zmesou
Flammpanzer 38(t) (plameňometné vozidlo) -


URL : https://www.valka.cz/Flammpanzer-38-t-plamenometne-vozidlo-t11737#37886 Verze : 33
Podľa zdroja uvedeného nižšie existovala ešte jedna verzia plameňometného vozidla, ktorá však vznikla na platforme Bergepanzer 38(t). Detaily nie sú známe. Jediná informácia je o tá, že išlo o stroje výrobných čísel 321735 a 322867, ktoré sa nachádzali v povojnových skladoch techniky československej armády.


Vladimír Francev, Charles K. Kliment, Milan Kopecký - Jagdpanzer 38(t) Hetzer, MBI, rok vydania 2001, ISBN: 80-902238-9-3
URL : https://www.valka.cz/Flammpanzer-38-t-plamenometne-vozidlo-t11737#428055 Verze : 5
Výzva. Pre plánovanú publikáciu Nuts & Bolts autori hľadajú manuál pre toto vozidlo, ktorý bol vytlačený a kópie rozdané posádkam.


Správa o skúsenostiach s používaním Flam-Pz. v jednotke 352. Panzer-Flamm-Kompanie vypracovaná 17.1.1945
Správa o skúsenostiach s používaním Flam-Pz. v jednotke 352. Panzer-Flamm-Kompanie vypracovaná 23.2.1945

Flammpanzer 38(t) (plameňometné vozidlo) -


Flammpanzer 38(t) (plameňometné vozidlo) -


Flammpanzer 38(t) (plameňometné vozidlo) -


Flammpanzer 38(t) (plameňometné vozidlo) -


Flammpanzer 38(t) (plameňometné vozidlo) -


Flammpanzer 38(t) (plameňometné vozidlo) -


URL : https://www.valka.cz/Flammpanzer-38-t-plamenometne-vozidlo-t11737#742859 Verze : 6
Útržky schém rozloženia sústavy distribúcie zápalnej zmesi z manuálu určeného pre obsluhujúce posádky týchto plameňometných vozidiel.


www.tapatalk.com

Flammpanzer 38(t) (plameňometné vozidlo) -


Flammpanzer 38(t) (plameňometné vozidlo) -


Flammpanzer 38(t) (plameňometné vozidlo) -


URL : https://www.valka.cz/Flammpanzer-38-t-plamenometne-vozidlo-t11737#742927 Verze : 1
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy


Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více