Jiří VI.

George VI
Juraj VI.
     
Příjmení:
Surname:
- -
Jméno:
Given Name:
Jiří VI. George VI
Jméno v originále:
Original Name:
Albert Frederick Arthur George
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
kapitángenerál Královské námořní pěchoty Captain General Royal Marines
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
- -
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
král King
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
14.12.1895 Sandringham House, Norfolk /
14.12.1895 Sandringham House, Norfolk /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
06.02.1952 Sandringham House, Norfolk
06.02.1952 Sandringham House, Norfolk
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
- kráľ Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a britských domínií
- posledný cisár Indie
- posledný kráľ Írska
- King of the United Kingdom and the Dominions of the British Commonwealth
- Last Emperor of India
- Last king of Ireland
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
- -
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
http://en.wikipedia.org/wiki/George_VI
URL : https://www.valka.cz/Jiri-VI-t11735#509406 Verze : 2
     
Příjmení:
Surname:
- -
Jméno:
Given Name:
Jiří VI. George VI
Jméno v originále:
Original Name:
Albert Frederick Arthur George
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.10.1919-DD.MM.1920 Trinity College, Cambridge
DD.10.1919-DD.MM.1920 Trinity College, Cambridge
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.1909-DD.MM.RRRR Royal Naval College, Osborne
DD.MM.1909-DD.MM.RRRR Royal Naval College, Osborne
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
08.10.1948 kapitángenerál Královské námořní pěchoty
08.10.1948 Captain General Royal Marines
Průběh vojenské služby:
Military Career:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
http://en.wikipedia.org/wiki/George_VI
URL : https://www.valka.cz/Jiri-VI-t11735#636823 Verze : 0
Král Jiří VI.


Král Spojeného království Velké Británie a Severního Irska (1936-1952)
Král Irska (1936-1949)
Císař indický (1936-1947)


Jiří VI, celým jménem Albert Frederick Arthur George Windsor, narozený 12. prosince 1895, zemřel 6. února 1952, byl králem Spojeného království Velké Británie a Severního Irska a britských dominií od roku 1936 do února 1952. V rodině známý pod přezdívkou "Bertie" a na veřejnosti před svou korunovací jako princ Albert, byl druhým synem vévody z Yorku a pozdějšího krále Jiřího V. a vévodkyně z Yorku, později královny Mary. Princ Albert byl v roce 1920 jmenován vévodou z Yorku, hrabětem z Invernessu a baronem z Killarney, tedy získal stejné tituly, které nosil jeho otec od roku 1892 do roku 1901.


Stejně jako u jeho otce, ani u prince Alberta nebylo pravděpodobné, že by se stal králem, jeho starší a oblíbený bratr princ Edward se měl stát následníkem trůnu. Princ Albert sloužil u královského námořnictva během první světové války, a svoboda, kterou tak získal, mu umožnila vybrat si ženu svého srdce - oženil se s lady Elizabeth Bowes-Lyonovou v roce 1923 poté, co jej před tím několikrát odmítla.


Díky odstupu od následnictví na trůn mohli vévoda a vévodkyně z Yorku vychovat své dvě dcery, Alžbětu a Margaret v relativně normálním prostředí bez pompéznosti, která by je normálně obklopovala.


Albert byl plachý muž, který po celý život vážně koktal. Byl vyděšený, když jeho bratr král Edward VIII. abdikoval a přenechal mu tak místo na britském trůnu. Princ Albert byl korunován ve westminsterské katedrále 12. května 1937 a zvolil si jméno Jiří VI., z části aby vyhověl přání královny Victorie, že žádný král Anglie nesmí mít jméno Albert, a zčásti, aby obnovil důvěru v monarchii používáním stejného jména jako jeho otec.


O pár let později, když vypukla druhá světová válka, královská rodina pochopila, že je třeba jít národu vzorem a že je třeba udržet morálku národa. Vánoční vysílání národu brzy po vypuknutí války se zapsalo do dějin. V červnu 1939 se také král Jiří s královnou stali prvními britskými panovníky, kteří navštívili USA.


V podivné paralele se svým otcem, se i zdraví Jiřího VI. po válce začalo rapidně zhoršovat, trpěl rakovinou plic a naposledy se objevil na veřejnosti na londýnském letišti, aby se rozloučil se svou dcerou Alžbětou při její cestě do Afriky. Zemřel záhy v Sandringham House 6. 2. 1952 a je pohřben ve Windsoru. Jeho nejstarší dcera, v době jeho úmrtí stále ještě v Africe, nastoupila na trůn jako královna Alžběta II. V okamžiku, kdy její otec umíral, byla na vrcholu stromu, doslova - v hotelu ve vrcholcích stromu, jak unikátní souhra náhod.


Král Jiří VI. byl také posledním králem Irska, ačkoliv se o tom vedly debaty, nakonec to bylo uznáno za platné. Současná irská presidentka Mary McAleese se zúčastnila pohřbu vdovy po Jiřím VI., královny Alžběty (královny matky), poslední královny Irska, v roce 2002.


Byl také posledním indickým císařem do okamžiku, kdy jí v roce 1947 byla udělena nezávislost a poté se stal prvním a jediným králem Indie, než Indie přešla na formu republiky v roce 1950.


Děti:


Elizabeth Alexandra Mary Windsor, královna Alzbeta II, současná královna Spojeného království
Margaret Rose Windsor, Princess Margaret, hraběnka ze Snowdonu


Zdroje:
Malindine E G (Capt), No 5 Army Film and Photographic Unit, commons.wikimedia.org

Jiří VI. - Korunovace krále Jiřího VI

Korunovace krále Jiřího VI
Jiří VI. - Jiří VI s polním maršálem Sirem Bernardem Montgomerym, poblíž frontové linie v Nizozemsku, říjen 1944.

Jiří VI s polním maršálem Sirem Bernardem Montgomerym, poblíž frontové linie v Nizozemsku, říjen 1944.
URL : https://www.valka.cz/Jiri-VI-t11735#37870 Verze : 4
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více