Main Menu
User Menu

Pamětní odznak Vojenského velitelství Velké Prahy – Bartoš

Pamětní odznak Vojenského velitelství Velké Prahy – Bartoš

     
Název:
Name:
Pamětní odznak Vojenského velitelství Velké Prahy – Bartoš
Název v originále:
Original Name:
Pamětní odznak Vojenského velitelství Velké Prahy – Bartoš
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1945
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Struktura:
Structure:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Václav Měřička-Josef Kounovský:
Československá vyznamenání VI.část a II. Národní odboj. ČNS Hradec Králové 1984
Archiv: Alt
URL : https://www.valka.cz/Pametni-odznak-Vojenskeho-velitelstvi-Velke-Prahy-Bartos-t117243#404910Verze : 0
     
Název:
Name:
Pamětní odznak Vojenského velitelství Velké Prahy – Bartoš
Název v originále:
Original Name:
Pamětní odznak Vojenského velitelství Velké Prahy – Bartoš
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1945
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
Odznak bez stuhy
Klenot:
Badge:
Odznak má podobu a tvar husitské obranné pavézy, mírně vypouklé a vyrobené z bílého kovu imitující stříbro. Husitská paveza nese v horní části odznaku ve středu heraldickou postavu lva státního znaku ČSR mezi dvěmi zkříženými meči. Po stranách pavézy jsou dva ozdobné výstupky s letopočtem:
- napravo: 5. - 9. V.
- nalevo: 1945


Dolní část pavézy překrývá stočená kovová stuha s nápisem: Voj. velitelství Velké Prahy


Nad touto páskou je široká stuha s větším nápisem: Bartoš


Po stranách pavézy jsou lipové ratolesti. Dolní okraj odznaku je tvořen (uzavírají) dvě lipové ratolesti.


Avers:
Na hladké ploše odznaku je připínací jehlice a registrační číslo odznaku.


Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Václav Měřička-Josef Kounovský:
Československá vyznamenání VI.část a II. Národní odboj. ČNS Hradec Králové 1984
Archiv: Alt


URL : https://www.valka.cz/Pametni-odznak-Vojenskeho-velitelstvi-Velke-Prahy-Bartos-t117243#409616Verze : 0
Pamětní odznak Vojenského velitelství Velké Prahy – Bartoš
Commemorative Badge of the Military Command of Great Prague - Bartoš


Historie již krátce po roce 1945 byla k vojenskému velitelství Bartoš nepříznivá a osud čestných důstojníků na čele s generálem Karlem Kutlvašrem byl tragický. Před rokem 1989 jen málo odvážných a vzdělaných historiků si dovolilo psát pozitivně o tomto generálovi. Není našim cílem hodnotit komplexně život a boj pana generála, jen se krátce zmíníme o jeho funkci velitele pražského povstání a připomeneme, že to byl on, kdo byl v čele vojenského velitelství "Bartoš".


Pražské povstání vypuklo chaoticky a není pravdou, že to byli pouze komunisté a Česká národní rada, kteří stáli v čele odporu statečných Pražanů.


Velitelství Bartoš vzniká ihned v počátcích povstání a snaží se koordinovat odpor jednotlivých bodů obrany, barikád a přístupu do středu města. Velitelem je generál Karel Kutlvašr a plukovník generálního štábu František Bürger-Bartoš se stává náčelníkem improvizovaného štábu. Velitelským centrem se stává hlavní stanoviště či přesněji pevný kryt protiletecké policie v Bartolomějské ulici a důležité je, že služby, obsluha a pomocné síly ve prospěch velitelství Bartoš zabezpečovalo původní osazenstvo krytu, které disponovalo aktivními telefonními linkami po celé Praze. Velitelství nařizuje pohotovost příslušníkům vládního vojska, policie, četnictva, finanční stráže, vyhlašuje mobilizaci aktivnímu zbytku Obrany národa a apeluje na všechny "Pražany" s výzvou o pomoc. Všechny tyto aktivity jsou však již brzy po roce 1945 označeny za protilidové a ještě později za protikomunistické a na statečné vojáky je nutno zapomenout. Bohužel toto se soudruhům povedlo dokonale i dnes mnozí historici ne správně dokáži ocenit generála Kutlvašra jako velitele obrany Prahy.


Dokonce i pan Václav Měřička uvádí:


"Řada rozkazů vydávaná v průběhu povstání byla protilidová a nahrávala mnohdy kapitulantským náladám. Karel Kutlvašr se dokonce pokusil strhnout na sebe moc nad Českou národní radou a nad Ústředím revolučních odborů. To se však nepodařilo a vliv skupiny "Bartoš" nedosáhl Londýnem požadovaného vlivu".
Kdo znal dobře pana Měřičku, jistě pochopí, že toto nejsou jeho slova a jeho závěry a tak bychom museli pátrat na straně druhého autora publikace z které částečně čerpáme.


Popis odznaku:


Odznak má podobu a tvar husitské obranné pavézy, mírně vypouklé a vyrobené z bílého kovu imitující stříbro. Husitská paveza nese v horní části odznaku ve středu heraldickou postavu lva státního znaku ČSR mezi dvěmi zkříženými meči. Po stranách pavézy jsou dva ozdobné výstupky s letopočtem:
- napravo: 5. - 9. V.
- nalevo: 1945


Dolní část pavézy překrývá stočená kovová stuha s nápisem: Voj. velitelství Velké Prahy


Nad touto páskou je široká stuha s větším nápisem: Bartoš


Po stranách pavézy jsou lipové ratolesti. Dolní okraj odznaku je tvořen (uzavírají) dvě lipové ratolesti.


Avers:
Na hladké ploše odznaku je připínací jehlice a registrační číslo odznaku.


Odznak se předával s osvědčením, dekorace s miniaturou v etuji.


Velikost odznaku:
- výška 50 mm
- šířka v horní části 31 mm, v dolní části 22 mm


Velikost miniatury: 20x19 mm.


Věnováno jako vzpomínka na statečného člověka jehož plebs a soudruzi označili za důstojníka sloužícího buržoazii. Čest jeho památce a všem dalším důstojníkům, kteří položili své života za naši vlast!


https://www.ahmp.cz/povstani/povstani.html
https://www.bojovniciprotitotalite.cz/pages/show/37
URL : https://www.valka.cz/Pametni-odznak-Vojenskeho-velitelstvi-Velke-Prahy-Bartos-t117243#404911Verze : 0
Obrázek je převzatý z aukčního katalogu Aurea Praha
URL : https://www.valka.cz/Pametni-odznak-Vojenskeho-velitelstvi-Velke-Prahy-Bartos-t117243#404912Verze : 0