Main Menu
User Menu

Medaile Za zajetí čtyř švédských fregat v roce 1720

На взятие четырех шведских фрегатов при Гренгаме , 27 июля 1720 г.

     
Název:
Name:
Medaile Za zajetí čtyř Švédských fregat v roce 1720
Název v originále:
Original Name:
На взятие четырех шведских фрегатов при Гренгаме, 27 июля 1720 г.
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1720
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1917
Struktura:
Structure:
Zlatá a stříbrná medale
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Václav A. Měřička:
Ruská vojenská vyznamenání z let 1687-1917 ( Edice militaria 1995)
Кузнецов А., Чепурнов Н. Наградная медаль. в 2-х тт. 1992.
URL : https://www.valka.cz/Medaile-Za-zajeti-ctyr-svedskych-fregat-v-roce-1720-t116853#404063Verze : 0
Medaile Za zajetí čtyř Švédských fregat v roce 1720
На взятие четырех шведских фрегатов при Гренгаме, 27 июля 1720 г.


Medaile a její založení je připomínka na boj se flotilou švédských bojových lodí a vítězství v námořní bitvě u Grenganu v Álandských ostrovech dne 7. července roku 1720.


Vlastní sražení námořních lodí probíhá při příležitosti šestého výročí slavné bitvy u Gangutu. Ruské námořnictvo pod vedením M.M. Golicyna s výsadkem vojáků na palubě porazilo švédské loďstvo v blízkosti ostrova Grengam. Nepoškozené švédské lodi využili příznivého větru a uprchli do bezpečí. Ruské vítězství však bylo tvrdě zaplaceno neb z 61 bojových lodí jich bylo 34 natolik poškozeno, že se museli spálit. Vítězství však bylo o to cennější, neb boj probíhal na dohled anglického loďstva, které se neodvážilo do boje zasáhnout a pomoci Švédům. Rusové ukořistili čtyři velké bojové koráby. Vítězství bylo velkolepě oceněno zlatými medailemi, které obdrželi všichni důstojníci v různých velikostech. Poddůstojníci obdrželi podobné stříbrné medaile. Zachoval se přesný doklad jak, komu a v jaké hodně dostal ten který důstojník svoji medaili. Přehled je do dnešních dnů uchován, ale pro naši potřebu je až příliš podrobný a tedy ne až tak zajímavý.


Popis medaile:


Avers:
Medaile o průměru 41 mm má oboustranně zvýšený okraj. V celé ploše je zobrazeno poprsí cara Petra I. zobrazené z pravé strany. Car má skráně zdobeny vavřínovým věncem vítězství, má nádherný, zdobený kyrys překrytý drahocenným pláštěm. Při okraji medaile je v ruštině opis, který v překladu zní:


„Z Boží milosti Petr I. car a samovládce celé Rusi“.


Revers:
V ploše medaile je znázorněno námořní střetnutí, bitva ruského flotu se švédskou válečnou eskadrou.
URL : https://www.valka.cz/Medaile-Za-zajeti-ctyr-svedskych-fregat-v-roce-1720-t116853#404064Verze : 0