Main Menu
User Menu

Odznak pevnosti Kronštadt

Знак крепости Кронштадт.

     
Název:
Name:
Odznak pevnosti Kronštadt
Název v originále:
Original Name:
Знак крепости Кронштадт.
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1904
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1917
Struktura:
Structure:
Čestný odznak pro důstojníky
Čestný odznak pro poddůstojníky a mužstvo
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
АNДОЛЕНКО, Сергей. Нагрудные знаки русской армии. Париж : Панаис,
1966.328 c.
ANDOLENKO, Serge; WERLICH, Robert. Badges of Imperial Russia. First edition. Washington, D. C. : Quarker Press, 1972. 212 s.
URL : https://www.valka.cz/Odznak-pevnosti-Kronstadt-t116782#403823Verze : 0
     
Název:
Name:
Odznak pevnosti Kronštadt
Název v originále:
Original Name:
Знак крепости Кронштадт.
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1904
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1917
Komponenty:
Components:
odznak
Klenot:
Badge:
Odznak má podobu a tvar zlatého věnečku,který tvoří listy vavřínu a dubu. Věneček je naložený na zlatou hlaveň „hrubého“ pevnostního děla. Na věnečku je dále klasické ženijní nářadí, sekera a lopaty a heraldický štítek s vyobrazením starého Kronštadtu s nápisem:
„КРОНШЛОТ“
Nad štítkem je spojený a korunovaný monogram:
- cara Petra I.
- cara Nikolaje II.


V dolní části je věneček převázaný stuhou na které je jubielní letopočet:
„ 1704-1914 „
Rozměr odznaku je 50x32,6 mm. Váha odznaku se uvádí 33,76 g. Výrobek firmy E. Kortman (Э.КОРТМАНЪ ).
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
АNДОЛЕНКО, Сергей. Нагрудные знаки русской армии. Париж : Панаис,
1966.328 c.
ANDOLENKO, Serge; WERLICH, Robert. Badges of Imperial Russia. First edition. Washington, D. C. : Quarker Press, 1972. 212 s.
URL : https://www.valka.cz/Odznak-pevnosti-Kronstadt-t116782#413302Verze : 0
Odznak pevnosti Kronštadt
Знак крепости Кронштадт.
Badge of Kronstadt Fortress


Odznak byl založen v lednu roku 1904 při příležitosti oslav 200. jubilea založení pevnosti.


Odznak je velmi krásný a tudíž i hledaný a jistě i z toho důvodů je vyráběn jako novoděl.


Pevnost měla posádku, kterou mimo jiné tvořila i dělostřelecká brigáda, která se členila na:
- l. Kronštadtský pevnostní dělostřelecký pluk
- 2. Kronštadtský pevnostní dělostřelecký pluk
URL : https://www.valka.cz/Odznak-pevnosti-Kronstadt-t116782#403824Verze : 0