Main Menu
User Menu

Lehnice

Legnica (Liegnitz)

     
Název:
Name:
Lehnice
Originální název:
Original Name:
Legnica
Další názvy:
Other Names:
Lignica
Liegnitz
Nižší územní celek:
Lower Administrative Area:
Dolnoslezské vojvodství
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
51°13'00.00"N 16°10'00.00"E
Místní části:
Local Municipalities:
-
První písemná zmínka:
First Written Reference:
-
Vojenské objekty:
Military Objects:
Památky:
Historical Sights, Places of Interest:
-
Muzea:
Museums:
-
Osobnosti:
Personalities:
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
15.10.1935-DD.MM.RRRR
Pěší pluk 51
51st Infantry Regiment
01.05.1939-28.08.1939
4. letka Bombardovací eskadry 2
4th Squadron of the 2nd Bomber Wing
01.05.1939-28.08.1939
5. letka Bombardovací eskadry 2
5th Squadron of the 2nd Bomber Wing
01.05.1939-28.08.1939
6. letka Bombardovací eskadry 2
6th Squadron of the 2nd Bomber Wing
01.05.1939-22.08.1939
I. skupina Bombardovací eskadry 2
1st Group of the 2nd Bomber Wing
01.05.1939-28.08.1939
II. skupina Bombardovací eskadry 2
2nd Group of the 2nd Bomber Wing
01.05.1939-28.08.1939
Štáb II. skupiny Bombardovací eskadry 2
Staff of the 2nd Group of 2nd Bomber Wing
26.08.1939-10.11.1939
Velitelství náhradních jednotek VIII
8th Command of Replacement Troops
DD.08.1939-DD.09.1939
IV. skupina Bombardovací eskadry ke zvláštnímu použití 1
4th Group of the 1st Special Purpose Bomber Wing
21.09.1939-04.10.1939
4. letka Bombardovací eskadry 2
4th Squadron of the 2nd Bomber Wing
21.09.1939-04.10.1939
5. letka Bombardovací eskadry 2
5th Squadron of the 2nd Bomber Wing
21.09.1939-04.10.1939
6. letka Bombardovací eskadry 2
6th Squadron of the 2nd Bomber Wing
21.09.1939-03.11.1939
Bombardovací eskadra 2
2nd Bomber Wing
21.09.1939-04.10.1939
II. skupina Bombardovací eskadry 2
2nd Group of the 2nd Bomber Wing
21.09.1939-03.11.1939
Štáb Bombardovací eskadry 2
Staff of the 2nd Bomber Wing
21.09.1939-04.10.1939
Štáb II. skupiny Bombardovací eskadry 2
Staff of the 2nd Group of 2nd Bomber Wing
01.10.1939-10.10.1939
I. skupina Bombardovací eskadry 2
1st Group of the 2nd Bomber Wing
10.11.1939-DD.12.1939
158. divize
158th Division
05.04.1943-06.02.1945
Tanková divize č. 178
Tank Division No. 178
23.06.1943-DD.MM.RRRR
18. divize tankových granátníků
18th Tank Grenadier Division
01.12.1944-DD.12.1944
Doplňovací stíhací eskadra 1
1st Replacement Fighter Wing
DD.MM.1944-09.02.1945
5. letka Bitevní eskadry 151
5th Squadron of the 151st Ground Attack Wing
DD.MM.1944-DD.01.1945
II. skupina Bitevní eskadry 151
2nd Group of the 151st Ground Attack Wing
DD.MM.1944-DD.01.1945
Štáb II. skupiny Bitevní eskadry 151
Staff of the 2nd Group of the 151st Ground Attack Wing
10.06.1945-10.01.1949
4. letecká armáda
4th Air Army
20.07.1945-01.09.1984
Severní skupina vojsk
Northern Group of Forces
17.08.1968-28.10.1968
Střední front
Central Front
01.09.1984-01.07.1991
Hlavní velitelství vojsk západního směru
Main Command of the Armed Forces of the Western Theatre
Průmyslové podniky:
Industry:
Vlajka:
Banner:
Znak:
Coat of Arms:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://pl.wikipedia.org/wiki/Legnica
URL : https://www.valka.cz/Lehnice-t116702#403631Verze : 2
MOD