Main Menu
User Menu

Vyznamenání pro příslušníky hasičských sborů

Odlikovanja vatrogasaca

     
Název:
Name:
Vyznamenání pro příslušníky hasičských sborů
Název v originále:
Original Name:
Odlikovanja vatrogasaca
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1963
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Struktura:
Structure:
Řád se člení do tří stupňů:
Hvězda 1. stupně
Hvězda 2. stupně
Hvězda 3. stupně
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
M.Furlan, H.Bjelosh. Yugoslavia. Army insignia and awards. Canada. 1991.


URL : https://www.valka.cz/Vyznamenani-pro-prislusniky-hasicskych-sboru-t116676#403531Verze : 0
Vyznamenání pro příslušníky hasičských sborů
Odlikovanja vatrogasaca


Socialistická Jugoslávie navazovala na tradice hasičských jednotek v meziválečném období. Požární (hasičský) sbor byl pevně zorganizován v roce 1956 a spadal do kompetence Ministerstva Vnitra SFRJ. Později přece jen vznikají dekorace jednotlivých zemí v rámci SFRJ, které si představíme. Existuje velké množství medailí či odznaku se vztahem k hasičským jednotkám v Srbsku, Chorvatsku,Slovinsku Kosovu či Bosně a Hercegovině. Ilustrační obrázky budeme postupně doplňovat, ale zároveň prosíme naše čtenáře o pomoc s tímto doplňováním jednotlivých dekorací.


Již v roce 1963 bylo založeno nejvyšší ocenění pro příslušníky těchto jednotek s názvem:
- Hvězda požárníků, která byla jediným řádem a členila se do tří stupňů.


Popis řádové hvězdy:


Avers:
Profilovaná hvězdice s deseti zlatými(stříbrný) paprsky má na svém středu položenou pěticípou, červeně smaltovanou hvězdu na které jsou jasné symboly hasičů (ochranná přilba, sekerka a planoucí pochodeň). Středový medailon je lemovány kulatým věncem z vavřínových listů.


Revers:
Na zadní hladké ploše dekorace je svislá spona k upevnění na oděv či stejnokroj. Spona nese logo výrobce.


Řád se člení do tří stupňů:


l. Hvězda 1. stupně je zlatá


II. Hvězda 2. stupně je vzhledově stejná, jen vavřínový věnec je zlatý a vlastní hvězda patinovaná do barvy starého stříbra.


III. Hvězda 3. stupně je patinovaná do barvy starého stříbra.


Řád byl vyroben z obecného kovu (bronzu) a upraven zlacením a stříbřením.
URL : https://www.valka.cz/Vyznamenani-pro-prislusniky-hasicskych-sboru-t116676#403532Verze : 0
Ukázka hvězdy 1. stupně:
URL : https://www.valka.cz/Vyznamenani-pro-prislusniky-hasicskych-sboru-t116676#403534Verze : 0
Ilustrační obrázky hvězdy 2. stupně:
URL : https://www.valka.cz/Vyznamenani-pro-prislusniky-hasicskych-sboru-t116676#403536Verze : 0
Hvězda 3. stupně:


Poznámka:
Všechny dekoreace jsou převzaty z prodejních katalogů a nabídkových katalogů faleristických společností.
URL : https://www.valka.cz/Vyznamenani-pro-prislusniky-hasicskych-sboru-t116676#403537Verze : 0
Vyznamenání pro příslušníky hasičských sborů
Odlikovanja vatrogasaca


Část II.


V rámci bývalé Jugoslávie si Požární svaz Srbska založil své vlastní vyznamenání, které bylo určeno za zásluhy požárníkům v Srbsku. Toto vyznamenání regionálního charakteru bylo založeno v roce 1963 a členilo se do dvou stupňů.


Dekorace 1. stupně (zlatá hvězdice)
Dekorace 2. stupně (stříbrná hvězdice)


Popis dekorace:


Avers:
Na zlatém (stříbrném) kulatém profilovaném terči na červené smaltované pěticípé hvězdě je naložen symbol hasičů tj. ochranná přilba, sekerka a plápolající pochodeň.


Revers:
Na zadní hladké ploše je pevně naletovaná spona sloužící k upevnění na oděv. Na sponě je logo či značka výrobce.
URL : https://www.valka.cz/Vyznamenani-pro-prislusniky-hasicskych-sboru-t116676#403538Verze : 0
Ukázka dekorace 1. stupně:
URL : https://www.valka.cz/Vyznamenani-pro-prislusniky-hasicskych-sboru-t116676#403539Verze : 0
Ukázka dekorace 2. stupně:
URL : https://www.valka.cz/Vyznamenani-pro-prislusniky-hasicskych-sboru-t116676#403540Verze : 0
Část III.


Požární (hasičské) sbory na celém světe jsou organizované s vojenskou disciplinou a jistě i z toho důvodů hasiči celého světa mají své vlastní dekorace a vyznamenání chrabrosti a odvahy:


ZA STATEČNOST


Medaile je vyrobena z obecného kovu a člení se do dvou stupňů.


- zlatá medaile 1. stupně
- stříbrná medaile 2. stupně


Medaile jsou vyrobeny z obecného kovu a jsou zlacené či postříbřené.


Popis dekorace:


Avers:
Kulaté medaile má podobu profilovaného kotouče se středovým medailonem v kterém jsou opět symboly hasičů (přilba, sekera a pochodeň). Středový medailon je červeně smaltován nekvalitním a netransparentním smaltem.Revers:
V hladké ploše medaile je ve středu nápis:
„PRVOG REDA“ první stupeň
„DRUGOG REDA“ druhý stupeň


Opis při okraji je stejný pro oba stupně:


„MEDALJA ZA HRABROST PRI GAŠENJU POŽARJA„
- Medaile Za chrabrost při hašení požárů


V horní části medaile je pevné, malé závěsné ouško s kroužkem pro zavěšení na stuhu.


Stuha:
Medaile má červenou stuhu, ale vyskytuji se stuhy světle modré, bílé, dále barvy srbského praporu.
URL : https://www.valka.cz/Vyznamenani-pro-prislusniky-hasicskych-sboru-t116676#403541Verze : 0
Zlatá medaile Za chrabrost.
URL : https://www.valka.cz/Vyznamenani-pro-prislusniky-hasicskych-sboru-t116676#403542Verze : 0
Stříbrná medaile Za chrabrost.
URL : https://www.valka.cz/Vyznamenani-pro-prislusniky-hasicskych-sboru-t116676#403544Verze : 0
Část IV.


Dobrovolní hasiči jsou nedílnou součástí všech profesionálních sborů a není tomu jinak ani v případě bývalé SFRJ. Jugoslávie a její svazové republiky si vydávají v rámci zákona či povolení vlastní dekorace a některé si zde i předvedeme. Požární svaz Jugoslávie se snažil o sjednocení i těchto dekorací, jako důkaz si předvedeme medaili „ Za obětavost“.


Popis medaile:


Avers:
V ploše medaile, na pozadí pěticípé hvězdy je požárník v útočné pozici v pracovním oděvu s hasnici v ruce. Pod nakročenou nohou požárníka je nápis:
„ZA POŽRTVOVNOST„ (ve významu Za obětavost)


V mezikruží je rozložený nápis:
„SVEZ DOBVROVOLJNICH VATROGASNIH DRUŽSTVA – SZ HRVATSKE“


Revers:


V hladké ploše medaile je rozložen nápis:
„ZA POŽRTVOVAN RAD U VATROGASTVU„
Velmi volný překlad ve významu Za velkou obětavost při požáru.


Další typ této medaile je obdobná dekorace vydaná Požárním svazem v Bosně a Hercegovině.


Popis dekorace:


Avers:
Ve střední části medaile, na pozadí pěticípé hvězdy je postava požárníka v útoku. Požárník je oblečený ve speciálním oděvu s přilbou na hlavě a s hasnicí. Pod nakročenou nohou je nápis:
„ZA POŽRTVOVNOST„ (ve významu Za obětavost)


Od Chorvatské medaile se liší v opisu a v mezikruží je nápis:
„VATROGASNI SAVEZ“ (v horní části)
„BOSNE I HERCEGOVINE„ (v dolní části)


Revers:
V ploše medaile je rozložený nápis:


„ZA POŽRTVOVAN RAD U VATROGASTVU
SREBNA MEDALJA „
URL : https://www.valka.cz/Vyznamenani-pro-prislusniky-hasicskych-sboru-t116676#403596Verze : 0
Zlatá medaile Chorvatsko:
URL : https://www.valka.cz/Vyznamenani-pro-prislusniky-hasicskych-sboru-t116676#403597Verze : 0
Chorvatsko medaile stříbrná:
URL : https://www.valka.cz/Vyznamenani-pro-prislusniky-hasicskych-sboru-t116676#403598Verze : 0
Stříbrná medaile Bosna a Hercegovina:
URL : https://www.valka.cz/Vyznamenani-pro-prislusniky-hasicskych-sboru-t116676#403599Verze : 0
Část V.


V roce 1968 byla založena záslužná dekorace určena požárníkům (hasiči) na celém území Jugoslávie. Medaile se členila na dva stupně:
- zlatá medaile 1. stupně
- stříbrná medaile 2. stupně


Medaili známe pod českým názvem:


„Hvězda požárníků“


Popis dekorace:


Avers:
Kulatá medaile s oboustranně zvýšeným okrajem má pozadí plamenů naloženou rudě smaltovanou pěticípou hvězdu.


Revers:
Na hladké ploše dekorace je rozložen nápis:
„VATROGASNA ZVEZDA„


Ve střední části plochy je označení stupně:
„PRVOG REDA“
„DRUGOG REDA“ – v případě medaile 2. stupně


V horní části medaile je naletované malé ouško k upevnění na stuhu červené barvy pro 1.stupeň a barvy bílé pro 2.stupeň.
URL : https://www.valka.cz/Vyznamenani-pro-prislusniky-hasicskych-sboru-t116676#403600Verze : 0
Ukázka zlaté a stříbrné dekorace:
URL : https://www.valka.cz/Vyznamenani-pro-prislusniky-hasicskych-sboru-t116676#403601Verze : 0
Část VI.


Chorvatský svaz zakládá další svoji specializovanou medailí, která je dekorací určenou odvážným mužům bojujícím s ohněm. Byla udělována chorvatským občanům, ale zároveň mohla být udělena i ostatním příslušníkům požárních jednotek Jugoslávie.


Popis dekorace:


Avers:
Medaile má poněkud nekonveční tvar. V ploše dekorace je stylizovaná postava hasiče v útoku s hasnici v ruce. Před hasičem je rudá stěna ohně. V horní části dekorace je zkratka Chorvatského svazu: „VSH“.
V dolní části medaile je nápis:
„ZA HRABROST I POŽRTVOVNOST“


Avers:
Na ploše medaile je nápis ve dvou obloučcích:


- VATROGASNA PLAMENICA
- VATROGASNI SAVEZ OPČINE


Závěsné, pevné ouško je raženo s medailí a pomoci závěsného ouška je medaile upevněna na červenou stuhu.
URL : https://www.valka.cz/Vyznamenani-pro-prislusniky-hasicskych-sboru-t116676#403602Verze : 0
Část VII.


Medaile městského požárníka (hasiče)


Popis medaile:


Avers:
Na šestihranné medaili je naložená šesticípá patinovaná hvězda. V červeně lakovaném středu hvězdy či hvězdice je hasičská symbolika (přilbice s pěticípou hvězdičkou, pracovní sekerka a planoucí pochodeň). Ve zlatém mezikruží je opis:


„OBČINSKO GASILSKO PRIZNANJE„


Revers:
Zadní strana je hladká, bez registračního čísla, ale s logem výrobce.


V horní části medaile je pouze malá dírka, kterou prochází závěsný kroužek.


Stuha:
Stuha je trojúhelníková, červené barvy
URL : https://www.valka.cz/Vyznamenani-pro-prislusniky-hasicskych-sboru-t116676#403603Verze : 0