Main Menu
User Menu

2. oddíl obrněných vlaků [1928-1939]

2 Dywizjon Pociągów Pancernych

     
Název:
Name:
2. oddíl obrněných vlaků
Originální název:
Original Name:
2 Dywizjon Pociągów Pancernych
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.04.1928
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
24.08.1939
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.04.1928-01.05.1937 Velitelství sborové oblasti V1)
01.05.1937-01.08.1938 2. obrněná skupina [1937-1939]
01.08.1938-23.08.1939 3. obrněná skupina [1938-1939]
Dislokace:
Deployed:
01.04.1928-24.08.1939 Niepołomice

Velitel:
Commander:
01.04.1928-DD.MM.1930 Hein, Wiktor Jan (podpułkownik artylerii)
DD.MM.1930-DD.03.1938 Mazurkiewicz, Stefan (major/podpułkownik artylerii)
DD.03.1938-DD.02.1939 Chabowski, Zygmunt (major)
DD.02.1939-24.08.1939 Sączewski, Tadeusz (Eugeniusz Zygmunt?) (major) 2)


Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

01.04.1928-DD.MM.1930 Obrněný vlak č. ? „Stefan Czarniecki“ [1921-1930] 3)
01.04.1928-21.11.1933 Obrněný vlak č. 3 „Pierwszy Marszałek″ [1921-1939]
21.11.1933-24.08.1939 Obrněný vlak (hotovostní) 4)
01.04.1928-24.08.1939 Obrněný vlak (rámcový)
01.04.1928-21.11.1933 Obrněný vlak č. ? „Piłsudczyk″ [1921-1939]
21.11.1933-24.08.1939 Školní obrněný vlak 5)
01.04.1928-24.08.1939 Hospodářská správa
01.04.1928-DD.03.1934 Administrační rota
DD.03.1934-24.08.1939 Pomocná četa
DD.MM.1933-DD.03.1934 Četa obrněných drezín
DD.03.1934-24.08.1939 Rota obrněných drezín
DD.MM.19RR-DD.03.1934 Školní četa
10.10.1932-24.08.1939 Technická správa
01.07.1931-24.08.1939 Kádr 2. oddílu obrněných vlaků v Krakově-Bonarce (technická základna)Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:

Poznámka:
Note:

1) Do 15.05.1930 byl oddíl součástí ženijního vojska. Od 15.05.1930 byl součástí útočné vozby. Jednotlivé obrněné vlaky podléhaly Ústřednímu inspektorátu dělostřelectva a dělostřelecký výcvik byl řízen 5. dělostřeleckou skupinou.
2) V některých publikacích (Konieczny, Ostrówka) uveden jako Eugeniusz Zygmunt, ale ten byl majorem letectva a v březnu 1939 velitelem cvičné letky. Tadeusz byl majorem útočné vozby u 5. obrněného praporu v Krakově a proto byl s největší pravděpodobností velitelem oddílu.
3) Obrněný vlak „Stefan Czarniecki“ [1921-1939] byl v roce 1930 vyřazen ze stavu obrněných vlaků a zrušen.
4) Obrněný vlak č. 3 „Pierwszy Marszałek“ [1921-1939] byl přejmenován na Obrněný vlak (hotovostní) 2. oddílu obrněných vlaků
5) Obrněný vlak č. ? „Piłsudczyk“ [1921-1939] byl přejmenován na Školní obrněný vlak 2. oddílu obrněných vlaků
Zdroje:
Sources:

pl.wikipedia.org
Jońca, Adam: 2 Dywizjon Pociągów Pancernych w walce, in: Nowa Technika Wojskowa, Numer Specjalny 5 str. 52-61
Konieczny, Bronisław, Mój wrzesień 1939, Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego, Kraków 1999
Krawczyk, Tadeusz, Odziemkowski, Janusz: Polskie pociągi pancerne 1918-1939 in: Wojskowy Przegląd Historyczny R. XXIV Nr 4/1979, str. 119-134
Ostrówka, Adam Jacek: Pociągi pancerne Wojska Polskiego 1918-1939, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2007


URL : https://www.valka.cz/2-oddil-obrnenych-vlaku-1928-1939-t116648#403432Verze : 0
MOD

Personální obsazení velitelských funkcí k 23.03.1939
Personal Constitution Commanding Officers 23.03.1939
Originální název: Český název: Anglický název: Příjmení, jméno, (hodnost, akademický titul)
Original Title: Czech Title: English Title: Last and First Name, (Military Rank, Degree)
dowódca dywizjonu velitel oddílu Battalion Commander vacat
zastępca dowódcy zástupce velitele Deputy Commander Dobrzański, Józef II (major)
adiutant pobočník Adjutant Rokossowski, Zdzisław Stanisław (kapitan)
lekarz medycyny lékař medicíny Medical Man Sawiński, Walenty (porucznik, lekarz)
kwatermistrz ubytovatel Quartermaster Zawiła, Zygmunt (kapitan)
oficer mobilizacyjny mobilizační důstojník Mobilization Officer Rybczyński, Jan (kapitan)
oficer administracyjno-materialny administračně-materiální důstojník ? Lichnowski, Jan Wiktor (kapitan)
oficer gospodarczy hospodářský důstojník Economic Officer Konieczny, Bronisław Stanisław (kapitan)
dowódca szkolnego pociągu pancernego velitel školního obrněného vlaku School Armoured Train Commander Gonczar, Mikołaj (kapitan)
dowódca pociągu pancernego (manewrowego) velitel obrněného vlaku (hotovostního) Working Armoured Train Commander Cymborski, Leon (kapitan)
dowódca skadrowanego pociągu pancernego velitel obrněného vlaku (rámcového) Sceleton Armoured Train Commander Kulesza, Józef (kapitan)
dowódca kompanii drezyn pancernych velitel roty obrněných drezín Armoured Scout Rail Vehicles Squadron Commander Podgórski, Andrzej (kapitan)
dowódca plutonu łączności velitel spojovací čety Signal Platoon Commander Sitkowski, Bolesław (porucznik)
dowódca Kadry velitel kádru Cadre Commander Masalski, Cezary (porucznik)
komendant parku velitel parku Vehicle Park Commander Starzewski, Edward (kapitan)


Zdroje: Rybka, Ryszard, Stepan, Kamil: Rocznik Oficerski 1939, Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego, Kraków 2006


Obrněný vlak č. Typ Mobilizační těleso Mobilizační skupina Mobilizační středisko Termín dosažení hotovosti Velitel
Armoured Train No. Type Mobilization Scheme Mobilization Group Mobilization Base Readiness Term Attainment Commander
51 "Pierwszy Marszałek" lehký 2. oddíl obrněných vlaků žlutá Krakov A+24 hodin Cymborski, Leon (kapitan)
51 "Pierwszy Marszałek" light 2nd Armoured Train Battalion yellow Krakow A+24 hours Cymborski, Leon (Captain)
52 "Piłsudczyk" těžký 2. oddíl obrněných vlaků žlutá Niepołomice A+24 hodin Gonczar, Mikołaj (kapitan)
52 "Piłsudczyk" heavy 2nd Armoured Train Battalion yellow Niepołomice A+24 hours Gonczar, Mikołaj (Captain)
53 "Śmiały" těžký 2. oddíl obrněných vlaků žlutá Krakov A+48 hodin Malinowski, Mieczysław (kapitan)
53 "Śmiały" heavy 2nd Armoured Train Battalion yellow Krakow A+48 hours Malinowski, Mieczysław (Captain)
54 "Groźny" lehký 2. oddíl obrněných vlaků žlutá Krakov A+60 hodin Rybczyński, Jan (kapitan)
54 "Groźny" light 2nd Armoured Train Battalion yellow Krakow A+60 hours Rybczyński, Jan (Captain)
55 "Bartosz Głowacki" lehký 2. oddíl obrněných vlaků žlutá Niepołomice A+60 hodin Podgórski, Andrzej (kapitan)
55 "Bartosz Głowacki" light 2nd Armoured Train Battalion yellow Niepołomice A+60 hours Podgórski, Andrzej (Captain)
Poznámka: Jméno vlaku za číslem bylo neoficiální.
Note:


Zdroje: Rybka, Ryszard, Stepan, Kamil: Najlepsza broń. Plan mobilizacyjny "W" i jego ewolucja, Oficyna Wydawnicza "Adiutor", Warszawa 2010
URL : https://www.valka.cz/2-oddil-obrnenych-vlaku-1928-1939-t116648#403433Verze : 0
MOD