Main Menu
User Menu

Přehled britských panovníků

Panovníci Království Anglie
(Kingdom of England)Dynastie anglosaská (Cerdikovci)


871-899 - Alfréd Veliký
899-924 - Edvard I. Starší
924- Ethelweard
924-939 - Athelstan
939-946 - Edmund I. Nádherný
946-955 - Edred
955-959 - Edwin
959-975 - Edgar
975-978 - sv. Edvard II. Mučedník
978-1013 - Ethelred II. NerozvážnýDynastie dánská (Jellingové)


1013-1014 - Sven I. S rozčísnutou bradou (Forkbeard/Tveskägg)Dynastie anglosaská (Cerdikovci)


1014-1016 - Ethelred II. Nerozvážný
1016- Edmund II. Železný bok (Ironside)Dynastie dánská (Jellingové) [Danelaw]

1016-1035 - Knut I. Veliký
1035-1040 - Harald I. (králem od 1037; 1035-1037 Hardeknutovým regentem)
1040-1042 - Hardeknut (formálně králem i 1035-1037)Dynastie anglosaská (Cerdikovci) [Saská restaurace]


1042-1066 - sv. Edvard III. VyznavačDynastie anglosaská (Godwinovci)


1066- Harald II.Dynastie anglosaská (Cerdikovci) - [nutno brát s rezervou - "vládl" cca. 2 měsíce x byl vnukem Edmunda II.]


&&&1066- Edgar Ætheling (nekorunován)Dynastie normanská


1066-1087 - Vilém I. Dobyvatel
1087-1100 - Vilém II. Ryšavý
1100-1135 - Jindřich I.
1135-1154 - Štěpán z Blois
&&&1141-1142 Matylda (Empress/Lady of the English Maud - užívala nelatinizovanou formu jména pro odlišení od ostatních Matyld (oblíbené jméno té doby))Dynastie angevinská (1.) - Plantageneti


1154-1189 - Jindřich II.
1189-1199 - Richard I. Lví srdce
1199-1216 - Jan I. Bezzemek
1216-1272 - Jindřich III.
1272-1307 - Eduard I.
1307-1327 - Eduard II.
1327-1377 - Eduard III.
1377-1399 - Richard II.Dynastie lancasterská

1399-1413 - Jindřich IV.
1413-1422 - Jindřich V.
1422-1461 - Jindřich VI.Dynastie yorská


1461-1470 - Eduard IV.Dynastie lancasterská


1470-1471 - Jindřich VI.Dynastie yorská


1471-1483 - Eduard IV.
1483- Eduard V.
1483-1485 - Richard III.Dynastie tudorovská


1485-1509 - Jindřich VII.
1509-1547 - Jindřich VIII.
1547-1553 - Eduard VI.Dynastie suffolkská


1553- Jana Greyová (označována jako Queen či jen jako Lady Jane Grey)Dynastie tudorovská


1553-1558 - Marie I. Krvavá
1558-1603 - Alžběta I.Dynastie stuartovská [personální unie mezi Anglickým a Skotským královstvím]


1603-1625 - Jakub I. (jako Jakub VI. ve Skotsku)
1625-1649 - Karel I.Republika a Protektorát
(The Commonwealt of England a The Protectorate)


1649-1653 - republika
1653-1658 - Oliver Cromwell (lord protektor)
1658-1659 - Richard Cromwell (lord protektor)
1659-1660 - republika


Dynastie stuartovská


1660-1685 - Karel II.
1685-1688 - Jakub II. (jako Jakub VII. ve Skotsku)
1689-1694 - Marie II. - spolu s manželem Vilémem III. Oranžským (jako Vilém II. ve Skotsku)
1689-1702 - Vilém III. Oranžský [dynastie oranžská]
1702-1707 - Anna I. Stuartovna
Panovníci Spojeného království Velké Británie
(United Kingdom of Great Britain)


Dynastie stuartovská


1707-1714 - Anna I. StuartovnaDynastie hannoverská [personální unie s hannoverským kurfiřstvím]


1714-1727 - Jiří I. Ludvík
1727-1760 - Jiří II. August
1760-1801 - Jiří III. Vilém Fridrich
Panovníci Spojeného královstvi Velké Británie a Irska
(United Kingdom of Great Britain and Ireland)


Dynastie hannoverská


1801-1820 - Jiří III. Vilém Fridrich (zároveň i hannoverský kurfiřt, od 1914 král)
1820-1830 - Jiří IV. Augustus Fridrich (zároveň i hannoverský král)
1830-1837 - Vilém IV. (zároveň i hannoverský král)
1837-1840 - ViktorieDynastie sasko-kobursko-gothská


1840-1901 - Viktorie (zároveň i indická císařovna)
1901-1910 - Eduard VII. (zároveň i indický císař)
1910-1917 - Jiří V. (zároveň i indický císař)Dynastie windsorská


1917-1927 - Jiří V. (zároveň i indický císař)
Panovníci Spojeného království Velké Británie a Severního Irska
(United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland)


Dynastie windsorská


1927-1936 - Jiří V. (zároveň i indický císař)
1936- Eduard VIII. (zároveň i indický císař)
1936-1952 - Jiří VI. (zároveň do roku 1947 i indický císař)
1952-xxxx - Alžběta II.( Přepracoval RoBoT )
URL : https://www.valka.cz/Prehled-britskych-panovniku-t11650#37461Verze : 0
MOD
Králové Kentu, prvního anglo-saského království na území Británie – založeno kolem roku 450 po Kristu


Hengest 455 – 488 první jutský král Kentu
Aesc 488 – 512
Octa 512 – 540
Eormenric 540 – 560
Aethelbert I. 560 – 616 první pokřtěný král Kentu
Eadbald 616 – 640
Earconbert 640 – 664
Ecgberht I. 664 – 673 král Kentu a Surrey
Hlothere 673 – 685
Eadric 685 – 687
Oswini 688 – 690
Withred 690 – 725
Aethelberht II. 725 – 762
Ecgberht II. 765 – 780
Ealhmund 784
Eadbert II.Praen 796 – 798
Ecgberht III. 825
URL : https://www.valka.cz/Prehled-britskych-panovniku-t11650#37524Verze : 0
Králové Sussexu, království Jižních Sasů – založeno kolem roku 477 po Kristu


Ethelwalh před 685
Berhtun 685 – 686
Caedwalla z Wessexu 686 – 688
Nothelm 692
Nunna 710 – 725
Aldwuf 765
Osmund 765 – 770
URL : https://www.valka.cz/Prehled-britskych-panovniku-t11650#37525Verze : 0
Králové Essexu, království Východních Sasů – založeno kolem roku 550 po Kristu


Aescwine 527 – 587
Sledda 587 – 604
Saebert 604 – 616 první pokřtěný král Essexu
Sigeberht I.Malý 617 – 653
Sigeberht II.Dobrý 653 – 660
Swithhelm 660 – 665
Sighere 665 – 683
Sebbe 665 – 693 bratr Sigherea (spoluvláda)
Sigeheard 695 – 709
Offa 709 syn Sigehearda
Saelred 709 – 746
Swithred 746 – 758
Sigeric 758 – 798
Sigered 798 – 825
URL : https://www.valka.cz/Prehled-britskych-panovniku-t11650#37527Verze : 0
Králové Východní Anglie


Redwald 790 – 825
Wuffa 571 – 578
Tytila 578 – 593
Raewald 593 – 617 první pokřtěný král Východní Anglie
Eorpwald 617 – 627 syn Raewalda
Siegeberht 631 – 634
Ecgric 634 – 635
Anna 633 – 654
Aethelthere 654 bratr Anny, zabit v bitvě u Winwaedu s králem Pendou z Mercie
Aethelwald 654 – 663 nejmladší bratr Anny
Aldwulf 663 – 713
Aelfwald 713 – 749
Hun Beonna 749
Ethelbert 792 prohlášen za svatého
Athelstan I. 828 – 837 zavedl první východoanglické mince
Ethelweard 837 – 850
URL : https://www.valka.cz/Prehled-britskych-panovniku-t11650#37528Verze : 0
Králové Mercie, země mezi řekami Temže a Humber


Creoda 585 – 593
Pybba 593 – 606
Ceorl 606 – 626
Penda 632 – 654 nejslavnější mercijský válečník a dobyvatel
Wulfhere 657 – 675
Aethelred 675 – 704 bratr Wulfherea, po abdikaci se stal mnichem
Coenred 704 – 709 nejstarší syn Wulfherea
Ceolred 709 – 716
Aethelbald 716 – 757
Beonred 757
Offa 757 – 796 zavedl první mercijské stříbrné mince
Egfrith 796
Coenwulf 796 – 821
Ceolwulf I. 821 – 823
Beornwulf 825 poražen Egbertem z Wessexu a později zabit Východními Angličany
Ludeca 827
Wiglaf 827 – 840
Beorhtwulf 840 – 852
Burgred 852 – 874 po rozepři s Vikingy uprchl do Říma
URL : https://www.valka.cz/Prehled-britskych-panovniku-t11650#37529Verze : 0
Králové Wessexu, království Západních Sasů – založeno kolem roku 494 po Kristu


Cerdic 519 – 534
Cynric 534 – 560
Ceawlin 560 – 591 syn Cynrica
Ceol 591 – 597
Ceolwulf 597 – 611 bratr Ceola
Cynegils 611 – 643
Cenwedh 643 – 672 syn Cynegilse
Seaxburgh 672 – 674
Cenfus 674 vnuk Ceolwulfa
Aescwine 674 – 676 syn Cenfuse
Centwine 676 – 685
Cadwalla 685 – 688 pokřtěn papežem Sergiem, záhy zemřel v Římě
Ine 688 – 726 nejsilnější wessexský panovník a zákonodárce, uprchl do Říma
Aethelheard 726 – 740
Cuthred 740 – 756
Sigeberht 756 – 757
Cynewulf 757 – 786 zavražděn Sigeberhtovým bratrem Cyneheardem
Beohrtric 786 – 802 zabit při nájezdu Vikingů v Dorsetu roku 787
Ecgberht 802 – 839 dobyl Essex, Kent, Surrey a Sussex, porazil Dány v několika bitvách
Aethelwulf 839 – 858 zvítězil nad Dány u Ockley v roce 851
Ethelbald 858 – 860 oženil se s nevlastní ovdovělou matkou Juditou
Ethelbert 860 – 865
Aethelred I. 865 – 871 čtvrtý syn Aethelwulfa
Alfred Veliký 871 – 899 nejznámější západosaský král
Eadweard Starší 899 – 924 syn Alfreda Velikého
URL : https://www.valka.cz/Prehled-britskych-panovniku-t11650#37530Verze : 0
Norští panovníci Východní Anglie a Northumbrie


Guthrum před r.875
Halfdan Ragnarson 875 – 883 zakladatel norského království v Jorviku (York)
Guthfrith 883 – 895 obrácen na křesťanskou víru
Ragnald I. 919 – 921
Sithric Caoch 921 – 927 oženil se se sestrou anglického krále Athelstana
Guthfrith 934 bratr Sithrica
Olaf Sithricsson 941 – 943 syn Sithrica Caocha
Ragnald II. 943 – 944
Erik Krvavá Sekyra 947 – 948 a 952 – 954 sesazený norský král
URL : https://www.valka.cz/Prehled-britskych-panovniku-t11650#38022Verze : 0
Panovníci Walesu


Tvary v závorkách jsou uváděny v anglické literatuře


Cunedda okolo r.388
Maelgwn Hir okolo r.517 obrácen na křesťanskou víru
Cadwallon ap Cadfan před r.625
Caedwalla (Cadwalader) před r.634 spojenec krále Pendy z Mercie, zabit r.634 v bitvě u Heavenfieldu
Merfyn Frych (Merfyn the Freckled) 825 – 844
Rhodri Mawr Veliký 844 – 878 obránce Walesu proti nájezdu Vikingů r. 856
Anarawd 878 – 916 syn Rhodri Mawra
Hywel Dda Dobrý 904 – 950 zavedl první stříbrné mince ve Walesu
Idwal Foel 916 – 942 syn Anarawda
Iago ap Idwal I. 950 – 979 syn Idwala Foela
Owain ap Hywel 954 – 988
Hywel ap Idwal Zlý 979 – 985
Maredudd ap Owain 986 – 999
Cynan 999 – 1005
Llywelyn ap Seisyll 1018 – 1023
Iago ap Idwal II. 1023 – 1039
Gruffydd ap Llywelyn 1039 – 1063 sjednotitel Walesu
Gruffydd ap Cynan 1081 – 1137
Rhys ap Tewdwr 1081 – 1093
Madog ap Maredudd 1132 – 1160
Owain Gwynedd 1137 – 1170
Rhys ap Gruffydd 1155 – 1197
Llywelyn ap Iorwerth 1194 – 1240 oženil se r.1205 s Joan, nelegitimní dcerou anglického krále Jana
Dafydd (David) ap Llywelyn 1240 – 1246
Llywelyn ap Gruffydd 1246 – 1282
Owain Glyndwr (Owen Glendower) 1400 - 1417
URL : https://www.valka.cz/Prehled-britskych-panovniku-t11650#38031Verze : 0