Main Menu
User Menu

Masulipatamský prapor [1799-1800]

The Masulipatam Battalion

     
Název:
Name:
Masulipatamský prapor
Originální název:
Original Name:
The Masulipatam Battalion
Datum vzniku:
Raised/Formed:
DD.MM.1799
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.1800
Nástupce:
Successor:
2. prapor 15. pluku Madraské domorodé pěchoty
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.1799-DD.MM.1800 Masulipatam /

Velitel:
Commander:
DD.MM.1799-DD.MM.1800 Crewe, T. K. (Captain)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

DD.MM.1799-DD.MM.1800 Velenie
DD.MM.1799-DD.MM.1800 ?
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
regiments.org/regiments/southasia/inf/1903-090.htm
URL : https://www.valka.cz/Masulipatamsky-prapor-1799-1800-t116434#402967Verze : 0
MOD