Main Menu
User Menu

3. Madraský extra prapor [1798-1800]

3rd Extra Madras Battalion

     
Název:
Name:
3. Madraský extra prapor
Originální název:
Original Name:
3rd Extra Madras Battalion
Datum vzniku:
Raised/Formed:
09.11.1798
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.1800
Nástupce:
Successor:
1. prapor 15. pluku Madraské domorodé pěchoty
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Dislokace:
Deployed:
09.11.1798-DD.MM.1800 Masulipatam /

Velitel:
Commander:
09.11.1798-DD.MM.1800 MacLeod, Alexander (Captain)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

09.11.1798-DD.MM.1800 Velenie
09.11.1798-DD.MM.1800 ?
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
regiments.org/regiments/southasia/inf/1903-089.htm
URL : https://www.valka.cz/3-Madrasky-extra-prapor-1798-1800-t116422#402951Verze : 0
MOD