Main Menu
User Menu

Tankosamohybný prapor 11 [1950-1951]

11th Tank Self-Propelled Battalion

     
Název:
Name:
Tankosamohybný prapor 11
Originální název:
Original Name:
Tankosamohybný prapor 11
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.11.1950
Předchůdce:
Predecessor:
Batérie 5/351
Datum zániku:
Disbanded:
01.01.1951
Nástupce:
Successor:
11. tankosamohybný prapor
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.11.1950-01.01.1951 11. divise /pěší/
Dislokace:
Deployed:
01.11.1950-01.01.1951 Plzeň

Velitel:
Commander:
01.11.1950-01.01.1951 ?
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

01.11.1950-01.01.1951 Tankosamohybná rota 1/11
01.11.1950-01.01.1951 Tankosamohybná rota 2/11
01.11.1950-01.01.1951 Tankosamohybná rota 3/11
Poznámka:
Note:
01.11.1950-01.01.1951 VÚ 9672 Plzeň
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, skupina poválečná, fond (Tankosamohybný prapor 11), https://www.vojenstvi.cz/vasedotazy_17.htm
URL : https://www.valka.cz/Tankosamohybny-prapor-11-1950-1951-t116396#402913Verze : 0
MOD