Main Menu
User Menu

1. jezdecká divize [1833-1918]

1-я кавалерийская дивизия

     
Název:
Name:
1. jezdecká divize
Originální název:
Original Name:
1-я кавалерийская дивизия
Datum vzniku:
Raised/Formed:
DD.MM.1833
Předchůdce:
Predecessor:
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.1918
Nástupce:
Successor:
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.MM.1877-DD.MM.1918 Granátnický sbor
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.1833-DD.07.1914 Moskva /
DD.07.1914-DD.MM.1918 východoevropské válčiště

Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
05.06.1894-DD.MM.1918 1. donský kozácký pluk
19.12.1907-17.03.1917 1. sankt-petěrburský hulánský pluk generála-polního maršála knížete Menšikova
19.12.1907-17.03.1917 1. sumský husarský pluk
10.07.1909-17.03.1917 1. osobní moskevský dragounský pluk císaře Petra Velikého

Ručně vyplněné položky:
DD.MM.1897-DD.MM.1918 1. oddíl jízdního dělostřelectva (1. a 2. baterie)
Čestný název:
Honorary Name:

Vyznamenání:
Decorations:

Poznámka:
Note:
Zdroje:
Sources:
https://regiment.ru/
http//ru.wikipedia.org/
URL : https://www.valka.cz/1-jezdecka-divize-1833-1918-t116328#402789Verze : 1
MOD