Main Menu
User Menu

Hannoversche Waggonfabrik AG (Hawa) [1925-1932]

Hannoversche Waggonfabrik AG [1904-1925]

     
Název:
Name:
Hannoversche Waggonfabrik AG (Hawa)
Originální název:
Original Name:
Hannoversche Waggonfabrik AG (Hawa)
Historie názvů:
History of Names:
06.02.1898-DD.MM.1904 Hannoversche Holzbearbeitungs- und Waggonfabriken (vorm. Max Menzel und Buschbaum & Holland) AG
DD.MM.1904-DD.MM.1925 Hannoversche Waggonfabrik AG
DD.MM.1925-17.02.1932 Hannoversche Waggonfabrik AG (Hawa)
Obory výroby:
Production Subjects:
železnice, letectví
Sídlo hlavního závodu:
Headquarters:
06.02.1898-17.02.1932 Hannover-Linden /
Názvy a sídla poboček:
Subsidiary Name and Location:
-
Vznik:
Founded:
06.02.1898
Zánik:
Cancelled:
17.02.1932 likvidace
Produkty:
Products:
DD.MM.1915-DD.MM.RRRR Aviatik C.I
DD.MM.1915-DD.MM.RRRR Rumpler C.I
DD.MM.1915-DD.MM.RRRR Rumpler C.Ia
DD.MM.1916-DD.MM.RRRR Halberstadt D.II
DD.MM.1917-DD.MM.RRRR Hannover CL.II
DD.MM.1917-DD.MM.RRRR Hannover CL.IIa
DD.MM.1918-DD.MM.RRRR Hannover CL.III
DD.MM.1918-DD.MM.RRRR Hannover CL.IIIa
DD.MM.1918-DD.MM.RRRR Hannover CL.IV
DD.MM.1918-DD.MM.RRRR Hannover CL.V
DD.MM.1919-DD.MM.RRRR Hannover F.10
DD.MM.1921-DD.MM.RRRR HAWA H 1 Vampyr
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Kroschel, G., Stützer, H. Die deutschen Militärflugzeuge 1910 - 1918. Weltbild Verlag, Augsburg 1994. ISBN 3-89350-693-4.
de.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Hannoversche-Waggonfabrik-AG-Hawa-1925-1932-t116206#402528Verze : 0
MOD