Main Menu
User Menu

Řád Sv. Ondřeje

Order of St. Andrew

Rad Svätého Ondreja

Орден Святого Андрея

     
Název:
Name:
Řád Sv. Ondřeje
Název v originále:
Original Name:
Орден Св. Андрея
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1682
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Struktura:
Structure:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
И.Г. Спасский : Иностранные и Русслие Ордена до 1917 года .ИздаватЪелство государственного Ермитажа. Ленинград 1963
Симонов А. А., Закатов А. Н. Императорские Ордена России (1698-1997). М. 1997.
URL : https://www.valka.cz/Rad-Sv-Ondreje-t116151#402438Verze : 0
     
Název:
Name:
Řád Sv. Ondřeje
Název v originále:
Original Name:
Орден Св. Андрея
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1682
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
И.Г. Спасский : Иностранные и Русслие Ордена до 1917 года .ИздаватЪелство государственного Ермитажа. Ленинград 1963
Симонов А. А., Закатов А. Н. Императорские Ордена России (1698-1997). М. 1997.

URL : https://www.valka.cz/Rad-Sv-Ondreje-t116151#434276Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád Sv. Ondřeje s meči
Název v originále:
Original Name:
Орден Св. Андрея с мечами
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1682
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
И.Г. Спасский : Иностранные и Русслие Ордена до 1917 года .ИздаватЪелство государственного Ермитажа. Ленинград 1963
Симонов А. А., Закатов А. Н. Императорские Ордена России (1698-1997). М. 1997.
URL : https://www.valka.cz/Rad-Sv-Ondreje-t116151#434279Verze : 0
MOD
Imperátorský řád Svatého Ondřeje
Императорский Орден Святого Апостола Андрея Первозванного
Imperial Order of St. Apostle Andrew the First-Called
Nejstarší, nejvznešenější ruský řád Sv. Ondřeje byl (snad) založen ruským carem Petrem I. již v roce 1682, ale zcela přesně lze konstatovat, že řád se objevuje jako nejvyšší vyznamenání ruského panovníka v roce 1689 (či 1699). Petr I. si i založením řádu, který byl zasvěcen nejvyššímu patronu země upevnil své postavení vládce Ruska.
STATUT ŘÁDU:
Usnesením, či přesněji nařízením cara bylo rozhodnuto udělovat tento řád za vynikající vojenské úspěchy, vyhranou válku, či vyhranou rozhodující bitvu války, ale také za vynikající výsledky v upevnění státní moci, tj. byl určen vysokým státním úředníkům, diplomatům, ale i cizincům.
Udělením řádu sledoval Petr I. i posílení moci své, ale také chtěl povzbudit ostatní vojáky a šlechtice k dalším úspěchům ve válce či organizaci a budování země.
V roce 1720 se stává car velmistrem řádu. Car Petr Alexejevič se stává rytířem řádu již v roce 1703 za vojenskou akcí v ústí řeky Něvy a zajetí švédských lodi. Jako zcela první řádový rytíř je uváděn generál-admirál F.A. Golovin (1650-1706), který řád obdržel v roce 1699.
Statut řádu z roku 1720 stanoví celkový počet 24 rytířů. Tento počet zahrnuje rytíře ruské i cizozemské, ale již v průběhu života cara Petra I. dosáhl počet rytířů čísla 38 a do konce řádu vlastního nebyl tento stanovený počet upraven.
V den korunovace cara Pavla I. byl dne 5. dubna roku 1797 potvrzen státu řádu.
Car Pavel Petrovič stanovil zákonem skutečnost, že tento carský domácí řád bude udělen mladým členům carské rodiny, chlapcům (velkoknížatům) pří křtu svatém, tedy jinak řečeno do kolíbky.
V době panování cara Pavla I. dochází k prvnímu udělení řádu členům ruské pravoslavné církve a prvním rytířem řádu se stává metropolita Novgorodu a Petrohradu Gavril (Gabriel).Od roku 1797 mohl být řád Svatého Ondřeje, jako mimořádná pocta a odměna udělen s brilianty. Takovéto dekorace nacházíme v Ermitáži, ale i dalších evropských muzeích, ale i soukromých sbírkách.
Carské nařízení ze dne 5. srpna roku 1855 připouští, zcela mimořádně za projevenou vojenskou statečnost a zásluhy ve válce meče, které jsou v tomto případě umístěny u klenotu zkřížené pod korunou klenotu a u řádové hvězdy zkřížené přes střed hvězdy.
Řád Sv. Ondřeje měl v ruské vyšší společnosti zcela mimořádné postavení. Byl vyhrazen nejvyšším spolupracovníkům cara a jeho udělení znamenalo mimořádné společenské postavení či jeho polepšení. V případě,že byl udělen tento řád, dekorovaný šlechtic obdržel (pokud nebyl již majitelem) další čtyři mladší ruské řády a tyto klenoty obdržel zároveň s klenotem řádu Svatého Ondřeje. Jde o tyto řády:
- řád Svatého Alexandra Něvského
- řád Bílé ho orla
- řád Svaté Anny, klenot 1. stupně
- řád Svatého Stanislava 1. stupně
Řádová deviza: Za víru a věrnost
Девиз ордена — «За Веру и Верность».
Tento řád, který je udělován v jediném stupni a který tedy nazýváme „velkým řádem“ se sestává z řádového klenotu, světle modré velkostuhy, řádové hvězdy a může být udělen na řádovém řetězu,.
Řád Sv. Ondřeje se nosí na velkostuze, ale při slavnostních příležitostech jako je např. řádový svátek se i tento řád nosí na zlatém řádovém řetězu.
Popis řádového klenotu:
Avers:
Řádový klenot je zlatý, černě smaltovaný dvouhlavý orel. Na hrudi orla je symbolika řádu, tj. ondřejský kříž s postavou ukřižovaného světce (Sv. Ondřeje). Světec je smaltovaná v přirozené tělní barvě. Na koncích ramen kříže jsou písmena:
„ S / A / P / R /“(Sanctus Andreas Patronus Russiae)
(Svatý Ondřej patron Ruska)
Orel je převýšen carskou korunu (přesnějí je na této koruně zavěšen).
Revers:
Na zadní straně orla je bílá páska s nápisem:
„За Веру и Верность».
(ZA VÍRU A VĚRNOST)
Řádová hvězda:
Jde o klasickou osmicípou hvězdu se středovým medailonem, žlutě (zlato) medailonem na kterém je položen černý dvouhlavý orel V modrém mezikruží je řádové heslo:
„ZA VÍRU A VĚRNOST„
V dolní části je vavřínová ratolest.
Řád se nosí na světle modré velkostuze přes pravé rameno a je doplněn řádovou hvězdou.
Po roce 1917 byl tento řád vzácně udělován neb jde o domácí řád. Nové Rusko po dohodě s Romanovci přebírá tento původní řád, obnovuje jeho slávu.
Výnosem předsedy Nejvyššího sovětu číslo 757 ze dne 1. července 1898 byl řád Svatého Ondřeje obnoven jako nejvyšší vyznamenání Ruska. Prvním rytířem řádu se stává akademik Dmitrij Lichačev, druhý řádový klenot obdržel generál Michal Kalašnikov.
Literatura:
И.Г. Спасский : Иностранные и Русслие Ордена до 1917 года .ИздаватЪелство государственного Ермитажа. Ленинград 1963
Симонов А. А., Закатов А. Н. Императорские Ордена России (1698-1997). М. 1997.
https://www.valka.cz/topic/view/92834/
Řád Sv. Ondřeje - Kníže Golovin, první rytíř řádu.

Kníže Golovin, první rytíř řádu.
URL : https://www.valka.cz/Rad-Sv-Ondreje-t116151#402439Verze : 1
Ukázka:
Řádové hvzdy jsou originály. Obrázky jsou převzaty z aukčních katalogů firmy Herman Historica, Znak, RU numismatica a dalších.
URL : https://www.valka.cz/Rad-Sv-Ondreje-t116151#402440Verze : 1
Řádový řetěz, který byl určen k nošení jkklenotu při řádovém svátku či jiných významných akcí u carského dvora,.
URL : https://www.valka.cz/Rad-Sv-Ondreje-t116151#402442Verze : 0
Klenotnická práce u tohoto řádu je dokonalá:
Řád Sv. Ondřeje - Vyrobeno kolem roku 1800. 130,5 x 87.8 mm. WT 161,75, 45-karátové diamanty. Obrazek je převzat z internetu - adresář Sotheby Ruská umělecká díla  12.06.2008

Vyrobeno kolem roku 1800. 130,5 x 87.8 mm. WT 161,75, 45-karátové diamanty. Obrazek je převzat z internetu - adresář Sotheby "Ruská umělecká díla " 12.06.2008
URL : https://www.valka.cz/Rad-Sv-Ondreje-t116151#402443Verze : 0
V nadcházející německé aukci se bude dražit řádový řetěz. Sestává se z 23 článků, každý je značen monogramem výrobce IP (Immanuel Pannasch z Petrohradu), obrázkem kotvy pro město Petrohrad a letopočtem 1831. Vyvolávací cena je EUR 150 000,-.
Prameny:www.andreas-thies.de
URL : https://www.valka.cz/Rad-Sv-Ondreje-t116151#625926Verze : 0
MOD
Název
Name
Řád Sv. Ondřeje
Order of St. Andrew
Орден Св. Андрея
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
URL : https://www.valka.cz/Rad-Sv-Ondreje-t116151#626070Verze : 1
MOD
Minulý měsíc se v jiné německé aukci prodal další exemplář tohoto řádu. Dosažená cena byla EUR 344 400,- včetně aukční přirážky.Prameny: https://www.kuenker.de/en/auktionen/stueck/240618
URL : https://www.valka.cz/Rad-Sv-Ondreje-t116151#630050Verze : 0
MOD
.
URL : https://www.valka.cz/Rad-Sv-Ondreje-t116151#630051Verze : 0
MOD