Main Menu
User Menu

Pěší divize Berlín [1945-1945]

Infantry Division Berlin / Infanterie-Division Berlin

     
Název:
Name:
Pěší divize Berlín
Originální název:
Original Name:
Infanterie-Division Berlin
Datum vzniku:
Raised/Formed:
27.02.1945
Předchůdce:
Predecessor:
309. pěší divize
Datum zániku:
Disbanded:
DD.04.1945
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
27.02.1945-DD.04.1945 CI. armádní sbor
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?

Velitel:
Commander:
27.02.1945-DD.04.1945 Voigtsberger, Heinrich (Generalmajor)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ? ( ? )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.02.1945-DD.04.1945 Dělostřelecký pluk 309

Ručně vyplněné položky:
27.02.1945-DD.04.1945 Divizní jednotky Berlín
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://www.lexikon-der-wehrmacht.de/ ; https://www.feldgrau.com/ ; https://www.diedeutschewehrmacht.de/ ; https://www.axishistory.com/ ; https://www.wikipedia.org/
URL : https://www.valka.cz/Pesi-divize-Berlin-1945-1945-t11606#486973Verze : 0
MOD
Pěší divize Berlín byla zničena u Küstrin v dubnu 1945.

Operace:
Německo (02/1945 - 04/1945)

Organizace:
Strážní pluk Großdeutschland
Granátnický pluk 652
Granátnický pluk 653
Dělostřelecký pluk 309
4. prapor 234. dělostřeleckého pluku
Protitankový prapor Berlín
Spojovací prapor 309
Ženijní prapor 309
URL : https://www.valka.cz/Pesi-divize-Berlin-1945-1945-t11606#37281Verze : 0
MOD