Main Menu
User Menu

Pěší pluk 74 [1947-1951]

74th Infantry Regiment

     
Název:
Name:
Pěší pluk 74
Originální název:
Original Name:
Pěší pluk 74
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.10.1947
Předchůdce:
Predecessor:
Pěší pluk 36
Datum zániku:
Disbanded:
01.01.1951
Nástupce:
Successor:
74. pěší pluk
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.10.1947-01.11.1950 12. divise
01.11.1950-01.01.1951 12. divise /pěší/
Dislokace:
Deployed:
01.10.1947-01.10.1950 Most
01.10.1950-01.01.1951 Karlovy Vary

Velitel:
Commander:
01.10.1947-01.01.1951 ?
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

01.10.1947-01.01.1951 Pěší prapor I/74
01.10.1947-01.01.1951 Pěší prapor II/74
01.10.1947-01.01.1951 Pěší prapor III/74
01.10.1947-01.01.1951 Náhradní prapor
Čestný název:
Honorary Name:
03.03.1948-01.01.1951 Bělocerkevský pluk
Vyznamenání:
Decorations:
01.10.1947-01.01.1951
Poznámka:
Note:
01.10.1947-01.10.1949 VÚ 2288 Most
01.10.1949-01.10.1950 VÚ 2071 Most
01.10.1950-01.01.1951 VÚ 2071 Karlovy Vary
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archív Praha, https://vojenstvi.cz/vasedotazy_29.htm
URL : https://www.valka.cz/Pesi-pluk-74-1947-1951-t116052#402183Verze : 0
MOD