Main Menu
User Menu

Beňadikovce II.

vojnový cintorín z prvej svetovej vojny

     
Název:
Name:
Vojnový cintorín Beňadikovce II.
Originální název:
Original Name:
Vojnový cintorín Beňadikovce II.
Obec:
Municipality:
Beňadikovce
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
00°00'00.00"N 00°00'00.00"E
Počet hrobů:
Number of Graves:
1
Počet pohřbených:
Number of Burials:
9
Počet identifikovaných pohřbených:
Number of Identified Burials:
0
Státní příslušnosti pohřběných:
Citizenship of Burials:
Rusko
Přístupnost:
Accessibility:
zaniklý
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Zdroje:


2. DROBŇÁK, Martin - KORBA, Matúš - TURIK, Radoslav: Mementá prvej svetovej vojny III. Humenné : Redos, 2011, 150 s. ISBN 978-80-790617-0-8
3. www.kvhbeskydy.sk
4. VHA, f. VHC, šk. 12, 58, okres Svidník
5. VHA, f. ZVV, Vojenské hroby a cintoríny.


URL : https://www.valka.cz/Benadikovce-II-t116026#402144Verze : 0
MOD