Main Menu
User Menu

718. pěší divize [1941-1943]

718th Infantry Division / 718. Infanterie-Division

     
Název:
Name:
718. pěší divize
Originální název:
Original Name:
718. Infanterie-Division
Datum vzniku:
Raised/Formed:
30.04.1941
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
01.04.1943
Nástupce:
Successor:
118. myslivecká divize
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
30.04.1941-15.05.1941 ?
15.05.1941-30.05.1941 stellv. Gen.Kdo. XVIII AK
30.05.1941-17.06.1941 LI. armádní sbor
17.06.1941-03.03.1942 Vyšší velitelství ke zvláštnímu použití LXV
03.03.1942-17.11.1942 Kommandierender General und Befehlshaber Serbien
17.11.1942-01.04.1943 Velitelství německých jednotek v Chorvatsku
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?

Velitel:
Commander:
03.05.1941-15.03.1943 Fortner, Johann (Generalleutnant)
15.03.1943-01.04.1943 Kübler, Josef (Generalleutnant)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ? ( ? )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

30.04.1941-01.04.1943 Divizní jednotky 718
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://www.lexikon-der-wehrmacht.de/ ; https://www.feldgrau.com/ ; https://www.diedeutschewehrmacht.de/ ; https://www.axishistory.com/ ; https://www.wikipedia.org/
URL : https://www.valka.cz/718-pesi-divize-1941-1943-t11601#486713Verze : 0
MOD
718. Infanterie-Division
URL : https://www.valka.cz/718-pesi-divize-1941-1943-t11601#37252Verze : 0
MOD
Operace:
Rakousko (05/1941 - 06/1941)
Srbsko (06/1941 - 04/1943)

Organizace:
Pěší pluk 738
Pěší pluk 750
Dělostřelecký pluk 668
Motocyklová rota 718
Ženijní rota 718
Spojovací rota 718
URL : https://www.valka.cz/718-pesi-divize-1941-1943-t11601#37253Verze : 0
MOD