Řád Sv. Alexandra Něvského

Order of St. Alexander Nevsky
Rad Svätého Alexandra Nevského
Орден Святого Александра Невского
     
Název:
Name:
Řád Sv. Alexandra Něvského Order of St. Alexander Nevsky
Název v originále:
Original Name:
Орден Святого Александра Невского
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1725
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1917
Struktura:
Structure:
Řád mohl být doplněn meči -
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
Симонов А. А., Закатов А. Н. Императорские Ордена России (1698-1997). М. 1997.
URL : https://www.valka.cz/Rad-Sv-Alexandra-Nevskeho-t116009#402112 Verze : 0
     
Název:
Name:
Řád Sv. Alexandra Něvského Order of St. Alexander Nevsky
Název v originále:
Original Name:
Орден Святого Александра Невского
Datum vzniku:
Date of Establishment:
21.05.1725
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1918
Komponenty:
Components:
- -
Klenot:
Badge:
- -
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
- -
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
- -
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
Симонов А. А., Закатов А. Н. Императорские Ордена России (1698-1997). М. 1997.
URL : https://www.valka.cz/Rad-Sv-Alexandra-Nevskeho-t116009#416295 Verze : 0
Imperátorský řád Svatého Alaxendra Něvského
Императорский Орден Святого Благоверного Великого Князя Александра Невского
Imperial Order of St. Prince Alexander Nevsky
S myšlenkou založit řád, který by nesl jméno Alexandra Něvského, statečného vojáka, který dokázal pokořit řád Německých rytířů, odrazit útok Švédu, přišel, již v době své vlády, car Petr I. V roce 1710 Petr založil klášter, který byl zasvěcen Alexandru Něvském a po dokončení stavby v roce 1724 nechal car Petr I. Veliký Vladimíru dopravit ostatky Alexandra, které byly s velkou slávou a pompou uloženy v tomto klášteře. Car však umírá dříve než stačil dokončit svoji myšlenku p založení „velkého“ záslužného řádu, který by byl zasvěcen Svatému Alexandru Něvskému.
Byla to Kateřina I., která realizovala tuto myšlenku dne 26. května roku 1725. Je to carevna a dalších 18 vysokých šlechticů a vojáků, kteří se mohou nazývat rytíři řádu Svatého Alexandra Něvského. Mezi těmito vybranými rytíři řádu jsou mimo generality zastoupeny i civilisté, a tak, myšlenka cara Petra, který chtěl řád založit jako všeobecně záslužný dochází svého cíle.
Statut řádu:
Dne 30. srpna roku 1725, při prvním výročí převozu ostatků světce a bojovníka Alexandra Něvského, si jako první carevna zavěsila tento klenot, a tak, zvýšila morální hodnotu tohoto slavného řádu, který byl udělován zřídka a za významné zásluhy.
V roce 1797 bylo stanoveno, že zcela mimořádně, jako vyšší ohodnocení může být řád ozdoben brilianty. Takový řád mohl být udělen nejvyšší ruské šlechtě, ale i cizincům. Počet rytířů řádu v tomto stupni nebyl nijak omezen, nebylo stanoveno žádné směrné číslo, rozhodnutí bylo jen na ruském panovníkovi.
Dekretem ze dne 5. srpna roku 1855 je nařízeno, že za vojenské zásluhy se řád doplňuje meči. V tomto případě se zkřížené meče upevňuji na stuhu. Na řádovém kříži nikdy meče neuvidíme.
Řádová deviza:
«За Труды и Отечество».
Za práci a vlast
Řádový svátek:
30. srpna (12. září)
Řád Sv. Alexandra byl obnoven v době Vlastenecké války, aby byl znovuzřízen a zařazen mezi řády Ruské federace (oboje popsáno zde na www.valka.cz).
Řád Sv.  Alexandra Něvského - Krása řádového klenotu je opravdu nádherná

Krása řádového klenotu je opravdu nádherná
URL : https://www.valka.cz/Rad-Sv-Alexandra-Nevskeho-t116009#402113 Verze : 1
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více