Main Menu
User Menu

Výcvikový vozatajský prapor [1949-1950]

Training Charioteer Battalion

     
Název:
Name:
Výcvikový vozatajský prapor
Originální název:
Original Name:
Výcvikový vozatajský prapor
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.10.1949
Předchůdce:
Predecessor:
Výcviková korouhev
Datum zániku:
Disbanded:
15.09.1950
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.10.1949-15.09.1950 Velitelství pěchoty Hlavní štáb
Dislokace:
Deployed:
01.10.1949-15.09.1950 Pardubice, kasárny /

Velitel:
Commander:
01.10.1949-15.09.1950 ?
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

01.10.1949-15.09.1950 Velitelská četa
01.10.1949-15.09.1950 Škola pro důstojníky pěchoty v záloze s jezdeckým a vozatajským výcvikem
01.10.1949-15.09.1950 Krátkodobé školy a kurzy
Poznámka:
Note:
01.10.1949-15.09.1950 VÚ 0000 Pardubice
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, skupina poválečná, fond (Výcvikový vozatajský prapor), https://www.vojenstvi.cz/vasedotazy_26.htm
URL : https://www.valka.cz/Vycvikovy-vozatajsky-prapor-1949-1950-t115999#402102Verze : 1
MOD