Main Menu
User Menu

Vozatajský prapor 4 [1949-1950]

4th Charioteer Battalion

     
Název:
Name:
Vozatajský prapor 4
Originální název:
Original Name:
Vozatajský prapor 4
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.10.1949
Předchůdce:
Predecessor:
Jezdecká korouhev 4
Datum zániku:
Disbanded:
01.12.1950
Nástupce:
Successor:
4. vozatajský prapor
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.10.1949-15.09.1950 Týl vojenské oblasti 4
15.09.1950-01.12.1950 Intendační oddělení
Dislokace:
Deployed:
01.10.1949-01.12.1950 Nové Zámky, kasárny /

Velitel:
Commander:
01.10.1949-01.01.1951 ?
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.10.1949-01.12.1950 Remontní rota 3
01.10.1949-01.10.1950 Vozatajská rota 12
01.10.1949-01.12.1950 Vozatajská rota 13
01.10.1949-01.12.1950 Vozatajská rota 14
01.10.1950-01.12.1950 Vozatajská rota 4

Ručně vyplněné položky:

Poznámka:
Note:
01.10.1949-01.01.1951 VÚ 9123 Nové Zámky
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, skupina poválečná, fond (Vozatajský prapor 4), http://www.vojenstvi.cz/vasedotazy_26.htm
URL : https://www.valka.cz/Vozatajsky-prapor-4-1949-1950-t115997#402100Verze : 2
MOD