BB - Mikasa (1900)

Mikasa
三笠 / みかさ
     
Název:
Name:
Mikasa Mikasa
Originální název:
Original Name:
三笠 / みかさ
Kategorie:
Category:
bitevní loď Battleship
Třída:
Class:
-
Kódové označení:
Pennant Number:
-
Loděnice:
Builder:
Vickers, Sons & Maxim, Barrow-in-Furness /
Založení kýlu:
Laid Down:
24.01.1899
Spuštění na vodu:
Launched:
08.11.1900
Uvedení do služby:
Commissioned:
01.03.1902
Vyřazení ze služby:
Decommissioned:
20.09.1923 (slouží dodnes jako námořní muzeum v Jokosuce / today as memorial ship in Yokosuka )
Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Idžiči, Hikodžiró (Kajgun Tajsa / Kaigun Taisa)
Jednotka:
Unit:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Posádka:
Crew:
830
Technické údaje:
Technical Data:
 
Standardní výtlak:
Standard Displacement:
15383 t 15140 long tons
Plný výtlak:
Full Load Displacement:
15423 t 15179 long tons
Délka:
Length:
131.67 m 432ft
Šířka:
Beam:
23.16 m 76ft
Ponor:
Draught:
8.28 m 27ft 2in
Pancéřování:
Armour:
boky: 102-229 mm
boky nahoře: 152 mm
paluba: 51-76 mm
dělové věže: 203-254 mm
barbety: 203-356 mm
kasematy: 51-152 mm
přepážky: 152-356 mm
velitelská věž: 102-356 mm
Belt: 102-229 mm
Upper belt: 152 mm
Deck: 51-76 mm
Turrets: 203-254 mm
Barbettes: 203-356 mm
Casemates: 51-152 mm
Bulkheads: 152-356 mm
Conning tower: 102-356 mm
Pohon:
Propulsion:
 
Typ:
Type:
2x trojčinný pístový parní stroj
25x kotel Belleville
2x reciprocating vertical triple-expansion steam engine
25x boiler Belleville
Výkon:
Power:
11185.5 kW při ? ot/min 15000 bhp at ? rpm
Šrouby:
Propellers:
2
Zásoba paliva:
Fuel Load:
1545 t 1521 long tons
Výkony:
Performance:
 
Rychlost:
Speed:
33.3 km/h 18 kt
Dosah:
Range:
12964 km při rychlosti 18.5 km/h 7000 nm at speed 10 kt
Výzbroj a vybavení:
Armament and Equipment:
 
Výzbroj:
Armament:
4x 305 mm/40 EOC G (2xII)
14x 152 mm/40 EOC Z (14xI)
20x 76 mm/40 EOC N (20xI)
8x 47 mm/40 Hotchkiss (8xI)
4x 47 mm/30 Hotchkiss (4xI)
8x kulomet 7,7 mm/87 Maxim (8xI)
4x torpédomet 457 mm (4xI)

od srpna 1908:
4x 305 mm/45 41-shiki (2xII)
14x 152 mm/40 EOC Z (14xI)
20x 76 mm/40 EOC N (20xI)
8x 47 mm/40 Hotchkiss (8xI)
4x 47 mm/30 Hotchkiss (4xI)
8x kulomet 7,7 mm/87 Maxim (8xI)
4x torpédomet 457 mm (4xI)
4x 305 mm/40 EOC G (2xII)
14x 152 mm/40 EOC Z (14xI)
20x 76 mm/40 EOC N (20xI)
8x 47 mm/40 Hotchkiss (8xI)
4x 47 mm/30 Hotchkiss (4xI)
8x machine gun 7,7 mm/87 Maxim (8xI)
4x torpedo tubes 457 mm (4xI)

from August 1908:
4x 305 mm/45 41-shiki (2xII)
14x 152 mm/40 EOC Z (14xI)
20x 76 mm/40 EOC N (20xI)
8x 47 mm/40 Hotchkiss (8xI)
4x 47 mm/30 Hotchkiss (4xI)
8x machine gun 7,7 mm/87 Maxim (8xI)
4x torpedo tubes 457 mm (4xI)
Vybavení:
Equipment:
- -
Nesená letadla:
Aircraft Carried:
- -
Poznámka:
Note:
01.09.1921 - překlasifikována na Loď pobřežní ochrany 1.třídy
12.11.1926 - muzeum v Jokosuce /
01.09.1921 - re-classified as 1st Class Coastal Defence Ship
12.11.1926 - muzeum in Yokosuka /
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
www.naval-history.net/WW1NavyJapanese.htm
www.bobhenneman.info/pdhome.htm
www.cityofart.net/bship/mikasa.htm
www.navypedia.org/ships/japan/jap_bb_mikasa.htm
http://homepage2.nifty.com/nishidah/e/stc0110.htm
navalhistory.flixco.info
HYNEK, Vladimír, KLUČINA, Petr: Válečné lodě[2]. 1.vydání. Praha: Naše vojsko s.p. 1986. 336s. 28-058-86

Edit Tars
URL : https://www.valka.cz/BB-Mikasa-1900-t115967#402038 Verze : 0
Mikasa je představitelem lodí éry zvané pre-dreadnought. Její konstrukce vychází z britské třídy Majestic. Oproti ní má zvýšenou tonáž, větší rychlost, silnější výzbroj a pevnější pancéřování. To mělo sice stejnou tloušťku, ale byla použita Kruppova ocel, která byla o 15% pevnější než ocel Harvey použitá u Majesticu.
Její hlavní děla byla uskupena do pancéřových věží v centrální pozici, což umožnilo dobrou ochranu lodě Kruppovými pancéři. Tím mohla loď více odolávat přímým zásahům. V Bitvě na Žlutém moři 10.8.1904 dostala okolo 20 přímých zásahů a okolo 30 zásahů v Bitvě u Cušimi bez vážnějších poškození.

U Cušimi Mikasa vedla kombinovanou japonskou flotilu do jedné z nejrozhodujících bitev námořní historie. Ruská flotila byla téměř zničena. Z 38 ruských lodí bylo 21 potopeno, 7 zajato, 6 odzbrojeno. Bylo zabito 4 545 ruských námořníků a 6 106 zajato. Japonsko ztratilo pouze 116 mužů a 3 torpedové čluny.
Krátce po podepsání míru se Mikasa 11.9.1905 potopila v přístavu Sasebo. Příčinou byl výbuch způsobený požárem ve skladu munice. Při nehodě zahynulo 339 námořníků, skoro třikrát více než během bojů ve válce. Dalších 300 mužů bylo zraněno. Loď spočinula v 11m hloubce. Velkým úsilím byla 8.8.1906 vyzdvižena a odtažena do námořního arzenálu Maizuru. Po dvou letech oprav, zahrnujících výměnu zrezavělých hlavních děl za výkonější byla Mikasa roku 1908 znovu zařazena do aktivní služby.

Mezitím se stala zastaralou a byla překlasifikována na bitevní loď 2. třídy, potom 3. třídy a nakonec 1.9.1921 na loď pobřežní ochrany 1. třídy. Během Sibiřské intervence najela na mělčinu při hlídkování za mlhy v průplavu Askold. Byla opravena ve Vladivostoku. Po návratu do Maizuru byla zařazena do “uskladněné″ flotily.
Na základě Washingtonské námořní dohody byla určena ke sešrotování. Na žádost japonské vlády, kterou odsouhlasily vlády všech účastnických států byla přeměna na loď-muzeum a vystavena 12.11.1925 v Jokosuce. Během 2. světové války byla několikrát bombardována americkým letectvem. Po válce byla zkonfiskována Američany. Ti z ní odstranili děla a zanechali ji ve špatném stavu.

Koncem 60tých let začala renovace za finanční podpory USA a osobní intervence admirála Chestera Nimitze. Rekonstrukce byla ukončena 27.5.1961. Velká část náhradních dílů byla použita z chilské bitevní lodě Almirante Latorre, která byla v té době v Japonsku na sešrotování.


loď slúži ako múzeum v meste Yokosuka


Zdroj:
en.wikipedia.org
www.naval-history.net/WW1NavyJapanese.htm
www.bobhenneman.info/
www.cityofart.net/bship/mikasa.htm
URL : https://www.valka.cz/BB-Mikasa-1900-t115967#402074 Verze : 1
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více