POL - Polské obrněné vlaky 1939

Polskie pociągi pancerne 1939
Obrněné vlaky – Pociągi pancerne – Armoured Trains

Jednou ze součástí útočné vozby byly v roce 1939 rovněž obrněné vlaky, které se osvědčily už v průběhu bojů o polské hranice v létech 1918-1921. Poměrně značná palebná síla a pohyblivost je předurčovala k palebné podpoře pěších a jezdeckých jednotek jak rovněž k samostatné bojové činnosti (průzkum). Omezením však byla vazba na železniční trať. Obrněné vlaky nepůsobily v taktických celcích, ale byly jednotlivě přiděleny do sestavy takticko-operačních svazků.
Začátkem 30. let velení útočné vozby provedlo analýzu bojové hodnoty dosavadně užívaných prostředků a rozhodlo, že ve dvou existujících oddílech obrněných vlaků zůstane 10 nejhodnotnějších. Tento stav se udržel až do mobilizace v 1939 roce.
Dosud existující obrněné vlaky se rozlišovaly podle druhu dělostřeleckých vagónů na dva typy:
1) těžký obrněný vlak (2 houfnice 100 mm + 2 kanony 75 mm)
2) lehký obrněný vlak (2-4 kanony 75 mm)

Mobilizované obrněné vlaky č. Typ obrněné bojové soupravy Číslo obrněné lokomotivy Typ dělostřeleckého vozu Typ soupravy obrněných drezín
11 "Danuta" těžký Ti3-12 II 2x TK-R-TK
12 "Poznańczyk" těžký Ti3-3/5/8/16 ? II 2x TK-R-TK
13 "Generał Sosnkowski" lehký Ti3-3/5/8/16 ? I 2x R + 2x Tatra T-18
14 "Paderewski" těžký Ti3-3/5/8/16 ? II 2x TK-R-TK
15 "Śmierć" lehký Ti3-3/5/8/16 ? zmodernizovaný Rakousko-Uherský 2x Tatra T-18
51 "Pierwszy Marszałek" lehký Ti3-2 sovětský typ "Krasnoje Sormovo" 2x TK-R-TK
52 "Piłsudczyk" těžký Ti3-13 II 2x TK-R-TK
53 "Śmiały" těžký Ti3-9 II 2x TK-R-TK
54 "Groźny" lehký Ti3-4 neznámý typ sovětského původu 2x TK-R-TK
55 "Bartosz Głowacki" lehký Ti3-14 I 2x TK-R-TK


Poznámka: Jméno vlaku za číslem bylo neoficiální.

Součástí obrněného vlaku byly:
1) Obrněná bojová souprava
2) Neobrněná doprovodná souprava

Ad 1) Obrněná bojová souprava byla určena k bezprostřednímu boji. Ve standardní soupravě se nacházely:

Sestava obrněného vlaku od čela Armoured Train Composition from Front
Předběžný vůz 1 Flatcar 1
Dělostřelecký vůz 1 Artillery Wagon 1
Kulometný vůz 1 Assault Wagon
Obrněná lokomotiva Armoured Locomotive
Dělostřelecký vůz 2 Artillery Wagon 2
Předběžný vůz 2 Flatcar 2
Obrněné drezíny 2 Armoured Scout Rail Vehicles
Poznámka:
Note:
1 Kulometný vůz je v polské terminologii pojmenován jako úderný vagón (wagon szturmowy) a proto je používán tento anglický překlad.
2 Obrněné drezíny se podle úkolu a činnosti vlaku pohybovaly v určité vzdálenosti před nebo za sestavou


Předběžný vůz byl umístěn v čele a na konci soupravy ve směru jízdy a jeho hlavním úkolem byla ochrana celého vlaku před účinkem výbuchu min a poškození železniční tratě. Byly to dvouosé vozy Pdkz typu VIIIC o délce 13 m, váze 10 000 kg a únosnosti 17 500 kg.
Zajišťoval obrněný vlak rovněž před vykolejením, pokud byly koleje přerušeny více než 60 cm. Přepravoval materiál pro opravy tratě, malých mostů, výbušniny a zápalné prostředky.

Dělostřelecký vůz byl čtyřosým obrněným nákladním vagónem vyzbrojeným 1-2 děly umístěnými ve speciálních otočných věžích, 2-4 kulomety v bočních, 2-4 kulomety v čelních střílnách a protiletadlovým kulometem ve věži uprostřed vagónu. Stěny byly obloženy dvojitým pancéřovým plechem o síle 12-25 mm, podlaha o síle 5-8 mm a byly odolné proti střepinám dělostřeleckých granátů a palbě ručních pěchotních zbraní. Vozy pro těžký typ obrněných vlaků byly postaveny v létech 1921-1922 v poznaňských mechanických závodech Henryka Cegielského (Typ II). Vozy pro lehký typ obrněných vlaků byly vyrobeny v roce 1920 rovněž v poznaňských mechanických závodech Henryka Cegielského (Typ I) nebo byly ukořistěny v létech 1918-1920 v průběhu výstavby polské armády (rakousko-uherský OV Panzerzug V) a v bojích proti bolševickému Rusku. Ve vozech OV těžkého typu byly dělostřelecké věže otočné o 360 °, ve vozech OV lehkého typu o 240-270°.
Dělostřeleckou výzbroj tvořily 100 mm houfnice vz. 14/19P a 75 mm kanony vz. 02/26.
Kulometnou výzbroj tvořily 7,92 mm kulomety Maxim vz. 08.


Kulometný vůz sloužil k přepravě úderné čety, která měla za úkol chránit vlak před napadením nepřítelem na postoji nebo bezprostředně zaútočit na nepřítele dle rozhodnutí velitele vlaku. Vůz byl plně pancéřován tak jako dělostřelecký vagón a v bočních střílnách byly rozmístěny čtyři 7,92 mm kulomety Maxim vz. 08. V jedné jeho části byla odizolovaná kabina radiostanice RKB/C pro spojení s drezínami.

Obrněná lokomotiva typu Ti3 byla obrněna plechem o síle 8-20 mm, který ji chránil před palbou ručních pěchotních zbraní a střepinám dělostřeleckých granátů. Brnění chránilo parní kotel, motor a podvozek, stanoviště obsluhy, věž velitele vlaku a tendr typu 12C1. Na tendru bylo za stanovištěm vlakvedoucího umístěno obrněné stanoviště velitele vlaku, které bylo propojeno vnitřním i vnějším komunikačním systémem bojové soupravy. Tendr byl obrněn z boků a týlu. Pro vnitřní komunikaci byly používány:
1) elektrická světelná komunikace se zvonkem pro přenos dopravních pokynů pro strojvedoucího
2) polní telefon určený k hovorům s kabinou radiostanice v útočném vagónu
3) krátkovlnná radiostanice RKB/C určená ke spojení se skupinou obrněných drezín
Lokomotivy byly vyrobeny v létech 1903-1906 v Prusku pod označením KPEV G53 a 16 kusů bylo Polsku dodáno v rámci válečných reparací, kde bylo změněno jejich označení na Ti3. 12 z nich bylo obrněno a zmodernizováno v létech 1927-1932.
Zásoba vody stačila k ujetí 70-100 km. Zásoba uhlí stačila k jízdě na vzdálenost 300 km.

TTD obrněné lokomotivy Ti3
(s tendrem typu 12C1)
délka 16,17 m
výška 4,7 m
šířka 3,15 m
průměr kol 1,3 m
váha prázdné lokomotivy 80 t
váha se zásobou uhlí a vody 103 t
zásoba vody 12 000 l
zásoba uhlí 8 000 kg
max. rychlost samotné lokomotivy 65 km/hod
max. rychlost s připojenou soupravou 45 km/hod


Součástí bojové sestavy obrněného vlaku byly rovněž dvě soupravy obrněných drezín, které prováděly při přesunu průzkum tratě a při zastávkách zajišťovaly bezpečnost vlaku v terénu. Standardní soupravou TK-R-TK byly:
drezína R - 1 tank Renault FT 17 umístěný na železničním podvozku
dvě drezíny TK - 2 tančíky TK nebo TKS umístěné na železničních vodicích zařízeních zařazených před a za drezínu R.
Pohon celé soupravy zajišťoval motor tanku Renault, který byl propojen převodovým ústrojím k zadní ose svého železničního podvozku. Souprava dosahovala po železnici rychlosti až 45 km/hod a mohla se pohybovat obousměrně. Pomocí hydraulických zvedacích zařízení bylo možno za 1-3 minuty tank jak rovněž tančíky spustit ze železniční tratě do terénu a znovu je naložit.
Dalším typem obrněné drezíny byla obrněná drezína československé výroby Tatra T-18.

Ad 2) Doprovodná souprava zajišťovala logistickou a sociální podporu bojové soupravy obrněného vlaku a byla jeho nedílnou součástí. Nezúčastňovala se přímých bojových úkolů, ale doprovázela bojovou soupravu v operační činnosti a měla s ní udržovat spojení. Součástí soupravy bylo kolem 30 železničních vozů (kryté nákladní vozy typu Dy a Kd, otevřený nákladní vůz pro přepravu uhlí, cisterna, plošinové vozy typu PP) a byla vybavena dvěma polopásovými nákladními automobily vz. 34, jedním lehkým nákladním automobilem Polski Fiat 618 a čtyřmi motocykly CWS M-111 s přívěsy. Automobily vz. 34 byly přizpůsobeny k jízdě po kolejích. Celková délka soupravy – kolem 250 m. Funkčnost soupravy zajišťovala technicko-hospodářská četa.

Zdroje:
https://www.derela.republika.pl/pociagi.htm
Jurga, Tadeusz: Wojsko Polskie. Krótki informátor historyczny o Wojsku Polskim w latach II wojny światowej. Cz 7 - Regularne jednostki Wojska Polskiego w 1939 r., MON, Warszawa 1975
Magnuski, Janusz: Pociąg Pancerny „Śmiały″ w trzech wojnach, Wydawnictwo Pelta, Warszawa 1996
Ostrówka, Adam Jacek: Pociągi pancerne Wojska Polskiego 1918-1939, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2007
Szubański, Rajmund: Polska broń pancerna w 1939 roku, Bellona, Warszawa 2004
POL - Polské obrněné vlaky 1939 - Standardní sestava obrněné bojové soupravy

Standardní sestava obrněné bojové soupravy
POL - Polské obrněné vlaky 1939 - Dělostřelecký vůz typu I

Dělostřelecký vůz typu I
POL - Polské obrněné vlaky 1939 - Dělostřelecký vůz typu II

Dělostřelecký vůz typu II
POL - Polské obrněné vlaky 1939 - Obrněná lokomotiva Ti3

Obrněná lokomotiva Ti3
POL - Polské obrněné vlaky 1939 - Souprava obrněných drezín TK-R-TK

Souprava obrněných drezín TK-R-TK
URL : https://www.valka.cz/POL-Polske-obrnene-vlaky-1939-t115960#401987 Verze : 1

Výzbroj a zbraně obrněného vlaku
Armoured Train Arms and Weapons
100 mm houfnice vz. 14/19P
100 mm Howitzer Model 14/19P
75 mm kanon vz. 02/26
75 mm Field Gun Model 02/26
Protiletadlový kulomet Maxim vz. 08
AA MG Maxim Model 08

Těžký kulomet Maxim vz. 08
MG Maxim Model 08
Obrněné drezíny
Armoured Scout Rail Vehicles
11 "Danuta" 2 2 2 20 2x TK-R-TK 1
12 "Poznańczyk" 2 2 2 20 2x TK-R-TK 1
13 "Generał Sosnkowski" 0 4 2 12 2x R, 2x Tatra T-18 2
14 "Paderewski" 2 2 2 16 2x TK-R-TK 1
15 "Śmierć" 0 2 2 8 2x Tatra T-18 2
51 "Pierwszy Marszałek" 0 4 2 20 2x TK-R-TK 1
52 "Piłsudczyk" 2 2 2 16 2x TK-R-TK 1
53 "Śmiały" 2 2 2 16 2x TK-R-TK 1
54 "Groźny" 1 3 2 16 2x TK-R-TK 1
55 "Bartosz Głowacki" 0 2 2 8 2x TK-R-TK 1

Poznámka:
1 - R - tank Renault FT 17 byl vyzbrojen 37 mm kanonem L.21 SA18 Puteaux, TK - tančík TK nebo TKS byl vyzbrojen 7,92 mm kulometem Hotchkiss vz. 25
2 - Obrněná drezína Tatra T-18 byla vyzbrojena 7,92 mm kulometem Hotchkiss vz. 25Tabulkové počty těžkého obrněného vlaku
Heavy Armoured Train Tabulated Numbers
Počet:
Number:
důstojníci (Officers) 8
poddůstojníci (Petty Officers) 59
vojíni (Privates) 124
tanky (Tanks) Renault FT 17 2
tančíky (Tankettes) TK nebo TKS 5 1
10 cm houfnice (Howitzer) vz. 14/19P 2
7,5 cm kanony (Guns) vz. 02/26 2
7,92 mm kulomety (MG) Maxim vz. 08 20
7,92 mm kulomety (MG) Hotchkiss vz. 25 4
ruční kulomety (Hand MG) vz. 28 9
karabiny (Carabine) Mauser vz. 98 nebo vz. 29 110
pistole (Pistols) Vis 64
nákladní automobily (Trucks) 3
motocykly (Motorcycle) 4
radiostanice (Radio Station) 4
Poznámka: 1 - jeden tančík převážen doprovodnou soupravou jako záložní

Zdroje:

POL - Polské obrněné vlaky 1939 - Kulometný vůz

Kulometný vůz
POL - Polské obrněné vlaky 1939 - Obrněná drezína Tatra T-18

Obrněná drezína Tatra T-18
POL - Polské obrněné vlaky 1939 - Dělostřelecký vůz typu Krasnoje Sormovo

Dělostřelecký vůz typu Krasnoje Sormovo
POL - Polské obrněné vlaky 1939 - Organizační schéma sestavy obrněného vlaku

Organizační schéma sestavy obrněného vlaku
URL : https://www.valka.cz/POL-Polske-obrnene-vlaky-1939-t115960#402277 Verze : 1

Diskuse

Jsou známé nějaké bojové aktivity v roce 1939 tohoto obrněného vlaku?
URL : https://www.valka.cz/POL-Polske-obrnene-vlaky-1939-t115960#433747 Verze : 0
Jistě !!! Bojové nasatení jednotlivých obrněných vlaků je v polské historiografii v celku podrobně vylíčeno. V daleké budoucnosti se mi snad tyto události podaří na "válce" popsat. Pokud si přejete poznat bojové nasazení konkretního vlaku, tak se vynasnažím Vaší zvědavost ukojit. Bohužel na polské jednotky v obranné válce 1939 jsem sám a při obsahu informací a množství potřebného času věnovaného "válce" nejsem schopen tyto údaje vkládat dostatečně rychle.Sad
Zdravím a přeji hezký podvečer.Very Happy
URL : https://www.valka.cz/POL-Polske-obrnene-vlaky-1939-t115960#433753 Verze : 0
Děkuji moc za odpověd Smile! Už se moc těším, až si tady na VÁLCE Váš příspěvek, co se týče bojového nasazení vlaku přečtu a tím ukojím svou zvědavost Very Happy O bojových vlacích se toho moc neví a myslím si, že tenhle druh zbraně hodně lidí neoprávněně také podcenuje...Přeci jen obrněný vlak mohl nést slušný zbranový arzenál včetně dostatku munice.Samozřejmě jeho obrovskou slabinou jsou koleje, které se dají velice dobře na určitých místech přerušit.Jinak co se týče polské obranné války v roce 1939 tak toho moc nevím, ale je to pro mě velice zajímavé téma a moc rád se v něm také něčemu poučím.
URL : https://www.valka.cz/POL-Polske-obrnene-vlaky-1939-t115960#433768 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy


Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více