Main Menu
User Menu

Jezdecká korouhev 1 [1945-1949]

1st Cavalry Guidon

     
Název:
Name:
Jezdecká korouhev 1
Originální název:
Original Name:
Jezdecká korouhev 1
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.10.1945
Předchůdce:
Predecessor:
?
Datum zániku:
Disbanded:
01.10.1949
Nástupce:
Successor:
Vozatajský prapor 1
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.10.1945-01.10.1949 Jezdecká brigáda
Dislokace:
Deployed:
01.10.1945-01.09.1948 Pardubice, kasárny /
01.09.1948-01.10.1949 Dašice, kasárny /

Velitel:
Commander:
01.10.1945-01.10.1949 ?
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.10.1945-01.10.1949 Jezdecká eskadrona 1
01.10.1945-01.10.1949 Náhradní eskadrona 1
01.10.1945-01.10.1949 Remontní eskadrona 1
01.10.1945-01.10.1949 Vozatajská eskadrona 1
01.10.1945-01.10.1949 Vozatajská eskadrona 2
01.10.1945-01.10.1949 Vozatajská eskadrona 3
01.10.1945-01.10.1949 Vozatajská eskadrona 4
01.10.1947-01.10.1949 Eskadrona těžkých zbraní 1
01.10.1947-01.10.1949 Technická eskadrona

Ručně vyplněné položky:

Poznámka:
Note:
01.12.1945-01.09.1948 VÚ 0000 Pardubice
01.09.1948-01.10.1949 VÚ 0000 Dašice
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, skupina poválečná, fond (Jezdecká korouhev 1), https://www.vojenstvi.cz/vasedotazy_26.htm
URL : https://www.valka.cz/Jezdecka-korouhev-1-1945-1949-t115893#401860Verze : 1
MOD