Main Menu
User Menu

Jezdecká brigáda [1945-1949]

Cavalry Brigade

     
Název:
Name:
Jezdecká brigáda
Originální název:
Original Name:
Jezdecká brigáda
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.10.1945
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
01.10.1949
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.10.1945-01.10.1949 Velitelství pěchoty
Dislokace:
Deployed:
01.10.1945-01.10.1949 Pardubice, kasárny /

Velitel:
Commander:
01.10.1945-18.10.1948 Kaprál, Bohumil (Plukovník)
18.10.1948-01.10.1949 Kaprál, Bohumil (Brigádní generál)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:

Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.10.1945-01.10.1949 Jezdecká korouhev 1
01.10.1945-01.10.1949 Jezdecká korouhev 2
01.10.1945-01.10.1949 Jezdecká korouhev 3
01.10.1945-01.10.1949 Jezdecká korouhev 4
01.10.1945-01.10.1947 Technická eskadrona
01.10.1945-01.10.1949 Výcviková korouhev

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
01.12.1945-01.10.1949 VÚ 2202 Pardubice
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, skupina poválečná, fond 01501 (Jezdecká brigáda)
URL : https://www.valka.cz/Jezdecka-brigada-1945-1949-t115889#401856Verze : 0
MOD